OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jaroslav Horáček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZY 252, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav patologie (Lékařská fakulta)11461
telefon, mobil: 553 46 1760
775 761 560
e-mail: jaroslav.horacek@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Horáček, J. University of Silesia Katowice.
Vaculová, J. a Horáček, J. Contribution immunochemical methods in diagnosis and prevention of cervical dysplastic changes. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 2015, roč. 1, s. 15-23. ISSN 1804-1868.
Horáček, J., Reichelová, H. a Kinčeková, V. Cytologické nálezy ve stěrech z děložního hrdla v souvislosti s vakcinací. In: Cyto-morfologický den: Cyto-morfologický den 2015-10-09 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. s. 16-17. ISBN 978-80-7464-771-0.
Horáček, J. Cytologické nálezy ve stěrech z děložního hrdla v souvislosti s vakcinací. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.
Dušková, J., Horáček, J. a Ondič, O. Eurocytology - Výsledky projektu Leonardo v oblasti gynekologické cytologie. In: Cyto-morfologický den: 2015-10-09 Ostrava. s. 11-12. ISBN 978-80-7464-771-0.
Dušková, J., Horáček, J. a Ondič, O. Eurocytology - Výsledky projektu Leonardo v oblasti negynekologické cytologie. In: Cyto-morfologický den: 2015-10-09 Ostrava. s. 13-14. ISBN 978-80-7464-771-0.
Adamkov, M., Výbohová, D., Tupá, V., Chyliková, J., Horáček, J. a Benčat, M. Expression and significance of survivin in colorectal high grade and low grade adenomas. ACTA HISTOCHEM. 2015, roč. 117, s. 590-594. ISSN 0065-1281.
Horáček, J., Pelikán, A. a Hronzová, H. Issues of the Evaluation of Endocervical Cells of the Uterine Cervix on Cytological Smears. HSOA Journal of Cytology and Tissue Biology. 2015, roč. 2, ISSN 2378-9107.
Vaculová, J., Hurník, P., Žiak, D., Gallo, J., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.
Vaculová, J., Hurník, P., Žiak, D., Gallo, J., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Morfologická charakteristika a klasifikace tkáňové odpovědi aseptického uvolnění totálních endoprotéz kyčle a kolene. In: Cyto-morfologický den: 2015-10-09 Ostrava. s. 34-37. ISBN 978-80-7464-771-0.
Horáček, J., Porzer, B. a Gamratová, M. Patomorfologické nálezy v plicní tkáni po léčbě karcinomu. In: Cyto-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2015.
Horáček, J., Porzer, B. a Gamratová, M. Patomorfologické nálezy v plicní tkání po léčbě karcinomu. In: Cyto-morfologický den: 2015-10-09 Ostrava. s. 15-17. ISBN 978-80-7464-771-0.
Bubrínová, I., Ondruš, J. a Horáček, J. Problematika žlázových epitelií v gynekologické cytologii. In: Cyto-morfologický den: 2015-10-09 Ostrava. s. 2-6. ISBN 978-80-7464-771-0.
Zeman, D., Dvořáčková, J. a Horáček, J. Problémy a omyly v cytologii likvoru. In: Cyto-morfologický den: Cyto-morfologický den 2015-10-09 Ostrava - Zábřeh. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2015. s. 38-41. ISBN 978-80-7464-771-0.
Ihnát, P., Delongová, P., Horáček, J., Ihnát Rudinská, L., Vávra, P. a Zonča, P. The Impact of Standard Protocol Implementation on the Quality of Colorectal Cancer Pathology Reporting. World Journal of Surgery. 2015, roč. 39, s. 259-265. ISSN 0364-2313.
Gamratova, M., Trúchliková, I., Ostárková, B., Tomanová, R., Žiak, D., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Verruciformní xantom spodiny dutiny ústní u 16-leté dívky.. In: 18. seminář mladých patologů a 42. sjezd Společnosti českých patologů. Litomyšl. 2015.
Kobikova, J., Jirasek, J., Drazdakova, M., Janousek, M., Strunova, M., Hejda, V. a Horáček, J. HPV Typization in Vaccinated Women with Cervical Lesions. Journal of Cytology & Histology. 2014, roč. 5, s. 63-68. ISSN 2157-7099.
Horáček, J., Buzrla, P., Adamkov, M. a Hronzová, H. Mykotické a pseudomykotické nálezy v cytohistologických odběrech. In: XXII.Cytologický den. Brno. 2014.
Ďurianová, S., Ševčík, L., Horáček, J. a Vaculová, J. Problematika negativních konusů u cytologicky, kolposkopicky nebo histologicky pozitivních lézí děložního hrdla. In: XXII.Cytologický den. Brno. 2014.
Adamkov, M., Furjelová, M., Horáček, J., Benčat, M. a Kružliak, P. Relationship of mismatch repair proteins and survivin in colon polyps and carcinomas. ACTA HISTOCHEM. 2014, roč. 116, s. 1007-1014. ISSN 0065-1281.
Horáček, J. a Vaculová, J. Studijní opora - PATOLOGIE. 2014.
Králiková, B., Blažek, B., Pískovský, T., Hladík, M., Procházka, V., Czerný, D. a Horáček, J. Arteriální trombóza u desetileté dívky. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 189-191. ISSN 1213-0494.
Furjelová, M., Kovalská, M., Jurková, K., Horáček, J., Carbolová, T. a Adamkov, M. Carbonic anhydrase IX: A promising diagnostic and prognostic biomarker in breast carcinoma. ACTA HISTOCHEM. 2013, č. 116, s. 89-93. ISSN 0065-1281.
Brát, R., Horáček, J. a Sieja, J. Endoscopic vs open saphenous vein harvest for coronary artery bypass grafting: A leg-related morbidity and histological comparison. Biomedical Papers. 2013, roč. 157, s. 70-74. ISSN 1213-8118.
Adamkov, M., Kovalská, M., Furjelová, M., Jurková, K. a Horáček, J. Expresia antiapoptotického proteínu survivinu v melanocytových léziách kože. Revue medicíny v praxi. 2013, roč. 11, s. 8-9. ISSN 1336-202X.
Horáček, J. a Kobilková, J. Gynekologická cytodiagnostika. Praha: Maxdorf s.r.o., nakladatelství odborné literatury, 2013. 136 s. ISBN 978-80-7345-327-5.
Furjelová, M., Kovalská, M., Tatarková, Z., Jurková, K., Horáček, J., Benčat, M. a Adamkov, M. Hypoxiou-indukovaný proteín karbonická anhydráza IX: potenciálny diagnostický marker a prognostický parameter nádorov mliečnej žľazy. Revue medicíny pro praxi. 2013, roč. 11, s. 20-32. ISSN 1336-202X.
Dorko, F., Horáček, J., Tokarčík, J. a Miko, M. Cholinesterase activity in quail primary lymphoid organs. BIOLOGIA. 2013, roč. 68, s. 1238-1242. ISSN 0006-3088.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Pelikán, A. a Zonča, P. Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj. In: 2. Klinicko - morfologický den LF OU. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita. 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Pelikán, A. a Zonča, P. Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 10-12. ISBN 978-80-7464-364-4.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L. a Zonča, P. Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 17, s. 13-17. ISSN 1336-6572.
Horáček, J. Kvalita screeningu a jeho přínos v prevenci karcinomu děložního čípku. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 74-76. ISBN 978-80-7464-364-4.
Horáček, J. Kvalita screeningu a jeho přínos v prevenci karcinomu děložního čípku.. In: 2. Klinicko-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2013.
Dorko, F., Horáček, J., Tokarčík, J. a Sulla, I. Neuro-vascular relationship in avian bursa cloacalis (fabricii). Prešov: Printed and published by EURODOSPRINT, s.r.o., 2013. Printed and published by EURODOSPRINT, s.r.o., 2013. s. 32-32. ISBN 978-80-263-0388-6.
Horáček, J. a Hronzová, H. VYBRANÉ PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY. 2013.
Dorko, F., Tokarčík, J. a Horáček, J. Změny hmotnosti a invervace thymu po experimentálním ovlivnění.. In: 2. Klinicko-morfologický den. Ostrava - Zábřeh. 2013.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 703-707. ISSN 0035-9351.
Šuláková, A., Horáček, J., Doležilová, V. a Škopková, O. Demyelinizační změny mozku u dětí s Crohnovou nemocí. Československá pediatrie. 2012, roč. 67, s. 29-35. ISSN 0069-2328.
Kobilková, J., Jirásek, J. a Horáček, J. Great humanist g.l. wied MD, DSC, F.I.A.C.. In: Cytopathology. Wiley - Blackwell, 2012. ISSN 0956-5507.
Horáček, J., Tomanová, R. a Fakhouri, F. Histopatologické změny v nekroptickém materiálu pacientů s infekcí HIV. In: XVI. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. Ostrava. 2012.
Vávra, P., Třeška, V., Ostruszka, P., Sutnar, A., Fichtl, J., Hozáková, L., Mitták, M. a Horáček, J. Chirurgické řešení komplikované jaterní echinokokózy u dvou bulharských občanů na dvou pracovištích v České republice. Rozhledy v chirurgii. 2012, roč. 91, s. 381-387. ISSN 0035-9351.
Bielniková, H., Tomanová, R., Horáček, J., Delongová, P., Mačák, J. a Dvořáčková, J. Potential uses of the transmission electron microscopy in pathology. ISBN 978-80-87327-90-6.
Dvořáčková, J., Mačák, J., Fakhouri, F., Horáček, J. a Plášek, J. Primární neuroendokrinní karcinom jater. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2012, roč. 48, č. 1, s. 49-52. ISSN 1210-7875.
Adamkov, M., Výbohová, D., Horáček, J., Kovalská, M. a Furjelová, M. Survivin expression in breast lobular carcinoma: Correlations with normal breast tissue and clinicomorphological parameters. Acta Histochemica. 2012, roč. 2012, s. 1-6. ISSN 1618-0372.
Horáček, J. TU levé srdeční síně. In: V.Bioptický meziregionální seminář. Ostrava. 2012.
Kobilková, J., Dohnalová, A., Jirásek, J., Strunová, M., Janoušek, M. a Horáček, J. Validita onkologické cytodiagnostiky a kolposkopie versus biopsie v prevenci rakoviny cervixu. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, s. 364-370. ISSN 1210-7832.
Kobilková, J., Dohnalová, A., Jirásek, J., Strunová, M., Janoušek, M. a Horáček, J. Validity of the oncological cytodiagnostics and colposcopy examination vs. biopsy in cervical carcinoma prevention. In: Cytopathology. Wiley Blackwell, 2012. ISSN 0956-5507.
Kobilková, J., Dohnalová, A., Strunová, M., Horáček, J. a Janoušek, M. Vyzrávání prebioptických metod cytologie a kolposkopie v prevenci rakoviny cervixu. Česká gynekologie. 2012,
Horáček, J., Ondruš, J. a Kinčeková, V. Abnormální změny žlázového epitelu endocervixu. In: XX: Cytologický den. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Tomanová, R., Dvořáčková, J., Horáček, J., Buzrla, P., Bielniková, H. a Pětroš, M. Atrezie a tracheomalacie trachey u mrtvěrozeného plodu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 137-141. ISBN 978-80-7368-806-6.
Bielniková, H., Mačák, J., Tomanová, R., Buzrla, P., Fakhouri, F., Horáček, J., Dvořáčková, J., Plášek, J. a Dokulil, J. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. s. 50-50. ISSN 1802-4475.
Horáček, J. Mykózy. In: Obecná patologie. 1. vyd. Praha 5: Galén, 2011. s. 256-262. ISBN 978-80-7262-773-8.
Delongová, P., Tomanová, R., Dvořáčková, J., Horáček, J., Rudinská, L. a Šach, J. Nezvyklá malformace plodu. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 32-36. ISBN 978-80-7368-806-6.
Horáček, J. a Brát., R. Patomorfologie žilních štěpů. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 54-60. ISBN 978-80-7368-806-6.
Halámka, M., Cvek, J., Kubeš, J., Závadová, E., Komínek, P., Horáček, J., Dušek, L. a Feltl, D. Plasma levels of vascular endothelial growth factor during and after radiotherapy in combination with celecoxib in patients with advanced head and neck cancer. ORAL ONCOL. 2011, roč. 47, s. 763-767. ISSN 1368-8375.
Šťastný, K., Červinka, V., Siller, J., Havlíček, K., Gatek, J., Vachtová, M., Zedníková, I., Narsanská, A., Sůvová, B., Dostalík, J., Dvořáčková, J., Horáček, J. a Buzrla, P. Prediktivní faktory postižení nonsentinelových uzlin u karcinomu prsu - závěry české multicentrické studie sentinelových uzlin. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, s. 348-351. ISSN 0035-9351.
Horáček, J. Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii. In: Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii. Brno: NCO NZO. 2010.
Kubala, O., Horáček, J. a Tomanová, R. Postižení non-sentinelových uzlin při náleu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěr české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu.. s. 48-49. ISBN 978-80-86793-15-3.
Šťastný, K., Horáček, J. a Tomanová, R. Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.. s. 48-48. ISBN 978-80-86793-15-3.
Horáček, J. Biologie člověka. In: Přípravný kurz na vysoké školy a k přijímacím zkouškám. Ostrava: Středisko vzdělávání, s.r.o.. 2009.
Horáček, J. Biologie člověka. In: Přípravný kurz na vysoké školy a k přijímacím zkouškám. Ostrava: Středisko vzdělávání, s.r.o.. 2009.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V. a Chmelová, J. Carotid body tumors: Surgical Treatment. In: 9th ESBS Congress. Rotterdam: FSZ OU. 2009.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V. a Chmelová, J. Carotid body tumors: Surgical Treatment.. In: Skull Base An Interdisciplinary Approach. Stuttgart: thieme, 2009. thieme, 2009. s. 70-70. ISSN 1531-5010.
Horáček, J. Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii. In: Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii. Brno: NCO NZO. 2009.
Horáček, J. Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii. In: Cytohystologická korelace v gynekopatologii, mammarní a plicní patologii. Brno: NCO NZO. 2009.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. JNeurol Neurochir Psychiatr. 2008, č. vol.9, s. 30-30. ISSN 1608-1587.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. JNeurol Neurochir Psychiatr. 2008, č. vol.9, s. 30-30. ISSN 1608-1587.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. JNeurol Neurochir Psychiatr. 2008, č. vol.9, s. 30-30. ISSN 1608-1587.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. In: 5th CENS Meeting. Viena. 2008.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. In: 5th CENS Meeting. Viena. 2008.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Hrbáč, T., Procházka, V., Häringová, M. a Mayzlík, J. Carotid body tumors-Diagnosis and Surgical Treatment. In: 5th CENS Meeting. Viena. 2008.
Horáček, J. Konference gynekologické cytologie: 15. výročí ZSF OU. 2008.
Horáček, J. a Buzrla, P. Méně obvyklé profesionální onemocnění plic mykotického původu. In: XVI. Zjazd slovenských a českých patológov. Patince. 2008.
Horáček, J. a Buzrla, P. Méně obvyklé profesionální onemocnění plic mykotického původu. ISBN 978-80-8056-625-8.
Vávra, P., A Kol., a Horáček, J. Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory. Rozhl. chir.. 2008, s. 96-100.
Šuláková, A., Škopková, O., Doležilová, V. a Horáček, J. Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií.
Šuláková, A., Škopková, O., Doležilová, V. a Horáček, J. Regionální enteritida u 14-letého chlapce s X-vázanou agammaglobulinemií. In: II. Kongres Slovenských a Českých datských gastroenterológov. Trenčanské Teplice. 2008.
Horáček, J. Riziko HPV (Human Papilloma Virus) infekce. Katowice. 2008.
Horáček, J. Studentská vědecká konference. 2008.
Šuláková, A., Škopková, O., Doležilová, V. a Horáček, J. X-linked agammaglobulinemia combined with regional enteritis in 14-zear-old boy. In: World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Iguassu Falls. 2008.
Horáček, J. a Jeřábek, L. Histopatology of Laryngeal Carcinoma. In: 15. Sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. ISBN 978-80-7368-331-3.
Horáček, J. Koreferát k článku Karla Blažka. Kontakt. 2007, roč. 9, č. 1, s. 156-156. ISSN 1212-4117.
Horáček, J. a Brát, R. Papillary fibroelastoma of the Aortic Valve. In: 15. Sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. ISBN 978-80-7368-331-3.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Lehocká, H., Horáček, J., Závacká, I. a Tomášková, H. Quartz: Carcinogenicity hazard and risk. In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. s. 18-19.
Vaculová, J., Horáček, J. a Bystroňová, P. Význam imunohistochemického vyšetření u prekanceróz děložního čípku. Kontakt. 2007, roč. 9, č. 1, s. 157-163. ISSN 1212-4117.
Horáček, J. 15. Sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 15. sjezd České společnosti histologických laborantů. 2007.
Chmurová, R., Mrázek, J., Mrázková, E., Klečka, P., Zeleník, K., Horáček, J. a Čuřík, R. Amyloidóza hrtanu. In: Sborník přednášek. Plzeň: EUROVERLAG spol.s r.o., 2006. EUROVERLAG spol.s r.o., 2006. s. 50-50. ISBN 80-7177-926-1.
Horáček, J. Anatomie pro bakalářské studium se zdravotnickým zaměřením. 2006.
Horáček, J., Mrázek, J. a Váňová, J. Carcinoma Precursors in Laryngeal Resections. Biomed Pap Med univ Palacky Olomouc. 2006, č. 1, s. 62-65. ISSN 1213-8118.
Horáček, J. Cytologia i histologia onkologiczna w diagnostyce chorób nowotworowych. Katowice. 2006.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Havelka, J. a Klečka, P. Diagnostická úskalí Shwannomu lícního nervu. In: Sborník. ISBN 80-87009-07-X.
Horáček, J. Gynekologická cytologie. 2006.
Horáček, J. Kancerogenita oxidu křemičitého v experimentu a v humánní patologii. Katowice. 2006.
Horáček, J. Korelace cytologických a histologických nálezů endocervikálních lézí děložního čípku. Krakow. 2006.
Horáček, J. a Et Al., Národní program screeningu cervikálního karcinomu z pohledu patologů. Klinická onkologie. 2006, roč. 19, č. 1, s. 33-34. ISSN 0862-495X.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Mrázková, P. a Häringová, M. Naše zkušenosti s léčbou orofaryngeálního karcinomu. Choroby hlavy a krku. 2006, roč. 15, s. 43-48. ISSN 1210-0447.
Mrázková, E., Mrázek, J., Horáček, J., Paleček, T., Klečka, P. a Čuřík, R. Operační léčba Schwannomu lícního nervu. In: Sborník. ISBN 80-87009-07-X.
Horáček, J. Oponentský posudek doktorské disertační práce MUDr. Dimitara Hadži Nikolova:. 2006.
Horáček, J. Oponentský posudek pro inaugurační řízení doc. MUDr. Jána Bielika, CSc.:. 2006.
Horáček, J. Oponentský posudek rukopisu skript: Stručný přehled patologie nádorů nervového systému (Diagnosticko-histopatoogické, molekulárně biologické a cytogenetické aspekty). 2006.
Martínek, A., Horáček, J., Hrabovský, V. a Et Al., Contribution of Fine needle Aspiration Biopsy Under Control with Ultrasound for a More Precise Determination of the Etiology of Ascites. Praktický lékař. 2005, roč. 85, č. 8, s. 451-453. ISSN 0032-6739.
Mrázek, J., Mrázková, E., Samlík, J., Häringová, M., Horáček, J. a Mayzlík, J. Diagnostika a léčba chemodektomů karotického glomu na ORL klinice FNsP Ostrava v letech 1992-2004. In: Sborník abstrakt a program kongresu. Brno: Medica Publishing and Consulting s.r.o., 2005. Medica Publishing and Consulting s.r.o., 2005. s. 74-74. ISBN 80-239-5112-2.
Laciok, Š. a Horáček, J. Hypoplazie koronárních arterií - jako příčina neočekávaného úmrtí. Kontakt. 2005, roč. 7, č. 3-4, s. 353-355. ISSN 1212-4117.
Laciok, Š. a Horáček, J. Hypoplazie koronárních arterií jako příčina náhlého úmrtí. In: Sborník.
Horáček, J. Imunochemické metody v humánní histologii. Katowice. 2005.
Dušková, J., Povýšil, C., Juliš, I. a Horáček, J. Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla z pohledu patologů. In: Sborník.
Horáček, J. Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Marie Ludvíkové, Ph.D.:. 2005.
Martínek, A., Dvořáčková, J., Klvaňa, P., Horáček, J. a Hrabovský, V. Přínos cytologické aspirační punkce pod ultrazvukovou kontrolou pro úspěšné etiologie ascitu. -. 2005, č. 8, s. 451-453. ISSN 0032-6739.
Jeřábek, L., Horáček, J. a Hybášek, I. Analýza histopatologických nálezů resekátů hrtanu. Otorinolaryngologie e Foniatrie. 2004, roč. 53, s. 147-150.
Plevová, P., Křepelová, A., Papežová, M., Sedláková, E., Čuřík, R., Foretová, L., Navrátilová, M., Palas, J., Nieslanik, J., Vodvářka, P., Horáček, J. a Kolář, Z. Exprese proteinů hMLH1 a hMSH2 v nádorech kolorekta a její klinický význam. In: Podpůrná léčba v onkologii 2003. Podpora výživy, léčba komplikací chemoterapie, bolest, kvalita života, genetika. Praha : Galén, 2004. Galén, 2004. s. 199-203. ISBN 80-7262-264-1.
Horáček, J., Hořava, Ml., V., Ondruš, J. a Váňová, J. Hodnocení exprese p16 v diagnostice neoplazií děložního čípku. In: 12. sjezd Slovenské a České společnosti patologů s mezinárodní účastí . Bratislava. 2004.
Horáček, J. Iatrogen Pathologie. SRN, Remagen. 2004.
Plevová, P., Čuřík, R., Navrátilová, M., Horáček, J., Dvořáčková, J., Papežová, M., Sedláková, E., Foretová, L., Kolář, Z., Novotný, J., Zapletalová, J., Palas, J., Nieslanik, J. a Křepelová, A. Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer. Neoplasma. 2004, roč. 4, s. 275-284.
Plevová, P., Navrátilová, M., Foretová, L., Zapletalová, J., Sedláková, E., Čuřík, R., Bluchová, V., Palas, J., Nieslanik, J., Horáček, J., Utíkal , Z., Rosická, P. a Kolář, Z. Immunophenotype of breast cancer associated with germline BRCA1 and BRCA2 gene mutations compared to sporadic cancer. . In: Educational book . s. 106-107. ISBN 80-86793-01-X.
Martínek, A., Dvořáčková, J., Honka, M., Horáček, J. a Klvaňa, P. Importance of guided fine needle aspiration cytology (FNAC) for the diagnostics of thyroid nodules - own experience. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia. 2004, roč. 148, č. 148, s. 45-50. ISSN 1213-8118.
Horáček, J. Oponentský posudek dizertační práce MUDr. Evy Mrázkové "Orofaryngeální karcinom, jeho incidence v moravsko slezském kraji. Definice a validita rizikových faktorů, stanovení prognózy onemocnění na základě rozboru gradingu, stagingu a způsobu léčby". 2004.
Horáček, J. Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Arnošta Martínka, CSc.. 2004.
Horáček, J. Oponentský posudek habilitační práce MUDr. Karla Dědiče,Ph.D. "Vlasatobuněčná leukemie z pohledu patologa" . 2004.
Horáček, J., Váňová, J., Holuša, R. a Škoda, V. Sledování morfologické odpovědi plic a regionálních uzlin na aplikaci křemenného praxu v experimentu. In: Sborník.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Horáček, J. Cytologic and biopsy findings leading to conization in adenocarcinoma of the cervix. In: 29th European Congress of Cytology: Abstract book 2003-11-05 Praha. s. 232-233.
Horáček, J. a Ondruš, J. Cytologic and Biopsy Findings Leading to Conization in Adenocarcinoma of the Cervix. In: 29th European Congress of Cytology. Praha. 2003.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. In: Human Monitoring for Genetic Effects, NATO Science Series, I. Life and Behavioural Sciences. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2003. s. 263-266. ISBN 1 58603 358 1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. In: Human Monitoring for Genetic Effects, NATO Science Series, I. Life and Behavioural Sciences. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2003. s. 263-266. ISBN 1 58603 358 1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. In: Human Monitoring for Genetic Effects, NATO Science Series, I. Life and Behavioural Sciences. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2003. s. 263-266. ISBN 1 58603 358 1.
Horáček, J. Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom - význam imunohistochemické detekce proteinů hMLH1 a hMSH2 při jeho diagnóze. In: Edukační sborník. s. 98-99.
Rydlová, M., Horáček, J. a Žoch, V. Intravenózní propagace adenokarcinomu rekta v extrakolické tukové tkáni. In: Sborník abstrakt. ISBN 80-7042-345-5.
Horáček, J. a Holuša, R. Kancerogenita křemenného prachu v experimentu. In: Sborník abstrakt. ISBN 80-7042-345-5.
Horáček, J. "Non Small Cell Carcinomas of the Lung: Prognostic Significance of the Expression of Beta Catenin, Survivin, Bcl-2, Ubiquitin, Cyclooxygenase-2, Matrix Metalloproteinaise 7 Matrix Metalloproteinases 3, 10 and 11, Oncostatin M and Topoisomerase II Alpha". 2003.
Kopecká-Klusová, P., Klus, I., Horáček, J. a Kopecký, J. Onemocnění prsů v dětském věku. In: Sborník abstrakt. ISBN 80-7042-345-5.
Horáček, J. Oponentský posudek disertační práce MUDr. Miroslava Podholy:. 2003.
Horáček, J. Posudek na rukopis monografie:. 2003.
Horáček, J. a Holuša, R. Současný pohled na otázku karcinogenity křemenných prachů. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2003, s. 8-8.
Horáček, J. a Holuša, R. Současný pohled na otázku karcinogenity křemenných prachů. České pracovní lékařství. 2003, roč. 4, s. 194-197. ISSN 1212-6721.
Horáček, J. a Holuša, R. Současný pohled na otázku karcinogenity křemenných prachů.. In: 30. sjezd českých patologů: Sborník 30. sjezdu českých patologů 2003-05-23 Brno, hotel Santon.
Horáček, J. Základy morfologie a patomorfologie. 2003.
Horáček, J. a Hořava, V. Contribution To Differential Diagnostics Of Granulomatous Lesions In Lung Tissue. Biomedical Papers. 2002, roč. 2, č. 12, s. 55-58.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L. a Horáček, J. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2002, roč. 11, č. 6, s. 79-79. ISSN 1230-1485.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L. a Horáček, J. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2002, roč. 11, č. 6, s. 79-79. ISSN 1230-1485.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L. a Horáček, J. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2002, roč. 11, č. 6, s. 79-79. ISSN 1230-1485.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity. ISBN 83-908998-4-1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.. In: NATO Advanced Monitoring for Genetic Effects - Hollaender Course : Book of abstract 2002-06-23 Kraków. ISBN 83-908998-4-1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.. In: NATO Advanced Monitoring for Genetic Effects - Hollaender Course : Book of abstract 2002-06-23 Kraków. ISBN 83-908998-4-1.
Horáček, J. Recensní posudek skript: "Základy cytopatologie, I. díl". 2002.
Jeřábek, L. a Horáček, J. Bazaloidní karcinom se sarkomatoidní komponentou - méně obvyklá varianta tumoru hrtanu. Otorhinolaryngologie a foniatrie. 2001, roč. 50, s. 9-12. ISSN 1210-7867.
Horáček, J. a Ondruš, J. Diagnostika endocervikálních lézí dělohy v histocytopatologickém obraze. In: XXV.Brněnské onkologické dny a XV.Konference SZP: Edukační sborník 2001-05-30 . Brno: Masarykův onkologický ústav, 2001. Masarykův onkologický ústav, 2001. s. 26-26.
Dobiáš, L., Horáček, J. a Jirák, Z. Genetic toxicology and life protection. In: Journal of Health Management and Public Health. 5. vyd. s. 23-28.
Dobiáš, L., Horáček, J. a Jirák, Z. Genetic Toxicology And Life Protection. Journal of Health Management And Public Health. 2001, roč. 5, s. 23-28. ISSN 1335-1885.
Dobiáš, L., Horáček, J. a Jirák, Z. Genetic Toxicology And Life Protection. Journal of Health Management And Public Health. 2001, roč. 5, s. 23-28. ISSN 1335-1885.
Dobiáš, L., Horáček, J. a Jirák, Z. Genetic Toxicology And Life Protection. Journal of Health Management And Public Health. 2001, roč. 5, s. 23-28. ISSN 1335-1885.
Mrázek, J., Mrázková, E., Horáček, J. a Paleček, T. Labyrintová symptomatologie vestibulárních schwannomů. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2001, s. 148-151.
Horáček, J. a Přádka, M. Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže. s. 43-. ISBN 0862-481X.
Přádka, M. a Horáček, J. Méně obvyklý mezenchymální nádor kůže. Biomedical Papers. 2001, s. 43-43.
Horáček, J. Oponentský posudek dizertační práce MUDr Světlany Brychtové: "Příspěvek ke studiu vývoje patologických lézí děložního čípku: lokální buněčná reakce a HPV DNA" . 2001.
Horáček, J., Hořava, V. a Vrátný, M. Příspěvek k diferenciální diagnostice granulomatózních procesů v plicní tkáni. In: VIII. Congress of Czech and Slovak Pathologists with International Participation: Biomedical Papers 2001-09-25 . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 34-34. ISBN 0862-481X.
Horáček, J. Sedm let Zdravotně sociální fakulty OU v Ostravě a její podíl na výchově mladých pracovníků v oboru pracovního lékařství. In: Sborník.
Mačák, J., Rydlová, M., Horáček, J. a Dvořáčková, J. Současný výskyt papilárního karcinomu, onkocytárního karcinomu a maligního lymfomu štítné žlázy u pacientky s Hashimotovou strumou. Če.-slov.Patologie. 2001, roč. 37, s. 18-22.
Dobiáš, L., Horáček, J. a Jirák, Z. Genetická toxikologie a ochrana života. In: Vědecká konference s mezinárodní účastí - Ochrana života. Trnava. 2000.
Horáček, J. Gynekologická cytodiagnostika. 2000.
Horáček, J. Hraniční případy oboru patologie a soudního lékařství. In: 4.sjezd České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie s mezinárodní účastí: Abstrakta 2000-09-29 .
Kopecký, J., Vodvářka, P., Kopecká, P., Horáček, J., Heroková, J. a Zonča, P. Strategie chirurgické léčby u primárního karcinomu prsu - radikální operace. In: 6. Česká benešovská celostátní konference: Sborník 2000-03-30 .
Kopecký, J., Richter, V., Horáček, J. a Podešvová, H. Perforace žaludku u novorozenců. Úrazová chirurgie. 1999, roč. 7, s. 5-5.
Horáček, J. Nádory nervového systému v revidované klasifikaci WHO. 1998.
Kopecký, J., Vodvářka, P., Horáček, J. a Kopecká, P. Stadnardní postup konzervativní léčby karcinomu prsu u žen.Současnost a perspektiva. Instrumentářka. 1998, s. 8-9.
Kopecký, J., Vodvářka, P., Horáček, J. a Kopecká, P. Standardní postup konzervativní chirurgické léčby karcinomu prsu u žen. In: 5. celostátní konference: Sborník . s. 87-91.
Horáček, J. Vybrané otázky z platného práva pro magisterské studium. 1998.
Majkus, Z. a Horáček, J. Biologie člověka. 1997.
Majkus, Z. a Horáček, J. Biologie člověka pro výuku v základních školách (soubor 20 transparentů + metodická opříručka pro učitele. 1997.
Horáček, J. a Kopecký, J. Fyloidní nádory mléčné žlázy. In: V.sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí: Souhrny 1997-09-10 . Ostrava: ZSF OU, 1997. ZSF OU, 1997.
Starý, J., Michalová, K., Zemanová, L. a Horáček, J. Monosomy 7 in Childhood Hematological Malignancies. A Czech Childhood Leukemia Working Group Experience. In: First International Workshop MDS in Childhood . Germany: Germany, 1997. Germany, 1997. s. 10-.
Horáček, J. Patologie. 1997.
Horáček, J. a Kincl, M. Cytologie. 1996.
Horáček, J. Pneumocystis carinii pneumonia. In: Sborník.
Horáček, J. What us binds together. Mistelbach. 1993.
Horáček, J. What Us Binds Together. In: III.International Symposium of Sternberg Society: Abstract Book 1993-06-19 . Brno: Sternberg Society, 1993. Sternberg Society, 1993.
Stárek, I., Horáček, J. a Černý, L. Benigní cystické léze přiušní žlázy a obrna lícního nervu. Head and Neck Diseases. 1992, s. 11-14.
Poljak, V. a Horáček, J. Febrilní stav neobvyklého původu. Prakt. lékař. 1992, roč. 72, s. 217-218.
Horáček, J. Fetal Alkohol Syndrome. In: Sborník.
Horáček, J. Fetální alkoholový syndrom. Protialkoholický obzor. 1992, s. 383-384.
Kopecký, J., Richter, V. a Horáček, J. Porodní poranění sleziny u novorozenců. In: Plzeňský lékařský sborník. s. 165-167.
Kopecký, J., Jelen, S., Kyselá, T. a Horáček, J. Primární adenokarcinom apendixu. Rozhledy v chirurgii. 1992, s. 159-163.
Chudoba, V., Chmelík, M., Horáček, J. a Lazarová, H. Punkční biopsie expanzivních procesů mediastina pod kontrolou výpočetní tomografie. Stud.pneumol.phtiseol.Cechoslov.. 1992, s. 344-348.
Kopecký, J. a Horáček, J. Současné možnosti včasné diagnostiky karcinomu mammy. Bratislavské onkologické listy. 1992,
Dušek, J., Dutz, W., Ondriáš, F., Horáček, J., Lukáš, Z., Foretová, L., Buček, J., Swoboda, H., Kubálek, V. a Dvořák, K. The problems of alcoholism in viniferous regions of middle europe. Scripta medica. 1992, s. 297-302.
Horáček, J. Expiratorische Stenose der Trachea und der grossen Bronchien bei obstructiven Lungenemphysen. Jacob-Erdheim Institut für Pathologi, Wien - Lainz. 1991.
Horáček, J. Gefahren der peropherm Dauerkanülierung. Mistelbach. 1991.
Horáček, J. a Dvořáčková, J. Hodnocení biologické povahy nádorů hladké svaloviny dělohy. Čs.patologie. 1991, s. 20-25.
Horáček, J. Některé otázky pneumopatologie a iatrogenní poškození. 1991.
Kopecký, J., Richter, V., Podešvová, H. a Horáček, J. Spontánní perforace žaludku u novorozenců. Rozhledy v chirurgii. 1991, s. 21-25.
Kopecký, J., Šimeček, O. a Horáček, J. Papilární cystické nádory pankreatu. Klinická onkologie. 1990, s. 77-83.
Chmelík, M., Chudoba, V., Lazarová, V. a Horáček, J. Perthorakální plicní biopsie pod kontrolou výpočetní tomografie. Stud. pneumol. phtiseol. Cechoslov.. 1990, s. 45-50.
Chvíla, L., Poljak, V., Horáček, J., Herzig, P. a Lochmanová, A. Proč zemřel toxikoman Pavel S.?. Protialkoholický obzor. 1990, roč. 25, s. 367-370.
Horáček, J. a Dědič, K. Příspěvek k výskytu granulomatózních procesů v plicích. Čs. patologie. 1990, s. 97-101.
Kaupa, R., Guziana, P. a Horáček, J. Ekonomická resekce v léčbě karcinomu plic. Rozhledy v chirurgii. 1989, s. 464-468.
Meissner, V., Chmelík, M., Kuchař, O., Kaupa, R. a Horáček, J. Neobvyklé spojení plicní sekvence s bronchioloalveolárním karcinomem. Stud. pneumol. phtiseol. 1989, s. 624-628.
Horáček, J. a Dědič, K. Bronchioloalveolární karcinom. Čs. patologie. 1988, s. 10-13.
Nieslanik, J. a Horáček, J. Histopatologický obraz primární rakoviny jater. Čs. gastroenterologie a výživa. 1988, s. 289-.
Horáček, J., Bláha, V. a Dědič, K. ISBAT a tzv. sklerotizující pneumocytom. Čs. patologie. 1988, s. 218-224.
Goj, P. a Horáček, J. Malakoplakie močového měchýře. Rozhledy v chirurgii. 1988, s. 694-699.
Kopecký, J., Šimeček, O., Horáček, J. a Beška, F. Malignant Lymphomas of the Stomach. Scripta medica. 1987, s. 205-210.
Stárek, I., Slezáček, I. a Horáček, J. Neoobvyklá pozdní komplikace (fatální krvácení) po totální laryngektomii. Čs. otolaryngologie. 1987, s. 366-370.
Vavroš, V., Přibyl, B. a Horáček, J. Chronická aktivní cholestatická choroba jater alkoholiků. Vnitřní lékařství. 1986, s. 138-143.
Horáček, J. Získané stenózy trachey. Čs. patologie. 1986, s. 169-175.
Horáček, J. Alveolární lipoproteinóza. Čs. patologie. 1985, s. 186-190.
Vaněk, B., Kamarád, V. a Horáček, J. Appendix epididymis und seine Rolle in der Ätiologie der idiopathischen Hydrozele. Aktuelle Urologie. 1985, s. 135-137.
Horáček, J., Nieslanik, J., Palas, J. a Dvořáček, I. Patomorfologické nálezy po kanylacích. Čs. patologie. 1985, s. 43-48.
Dvořáček, Č., Horáček, J. a Vácha, P. Ragistr patologie a registr zhoubných nádorů. Revue zdravotnické statistiky. 1984, s. 24-27.
Horáček, J. a Nieslanik, J. Intravaskulární sklerózující bronchioloalveolární nádor. Čs. patologie. 1983, s. 78-82.
Horáček, J. Komplikationem durch Kava-Katheter und ihr pathologisch-anatomisches Substrat. In: Symposium. Bezirkskrankenhaus, Dresden - Neustadt. 1982.
Horáček, J., Nieslanik, J. a Palas, J. Kongenitální aneurysma Valsalvova sinu aorty. Čs. patologie. 1982, s. 110-114.
Heloňa, J. a Horáček, J. Dva případy Krukenbergova nádoru. In: Sborník. s. 176-179.
Šváb, J. a Horáček, J. Echinokoková cysta jater penetrující do žlučových cest a do transversa. Rozhledy v chirurgii. 1981, s. 113-116.
Horáček, J. Patologie trachey u bronchopulmonálních chorob a stavy vedoucí k její stenóze. 1981.
Horáček, J. a Šváb, J. About Diagnostical Possibilities of Liver Echinococ Cystis in the District Hospital. Veterinary Public Health Division of Communicable Diseases. 1980,
Volnohradský, R. a Horáček, J. Die spontane Performation der Gallenblase in das Retroperitoneum. Bezirkskrankenhaus, Dresden - Neustadt. 1980.
Horáček, J. Echinokokkuscysten in der Leber. Bezirkskrankenhaus, Dresden - Neustadt. 1980.
Vaněk, B., Horáček, J. a Polách, B. K léčbě akutní epididymitidy. Rozhledy v chirurgii. 1980, s. 837-841.
Volnohradský, R., Horáček, J. a Hrabovský, B. Spontánní perforace žlučníku do peritonea. Rozhledy v chirurgii. 1980, s. 664-668.
Petr, Z., Kosatík, A. a Horáček, J. Úmyslná otrava lysolem. Kriminalistický sborník. 1980, s. 18-22.
Volnohradský, R., Horáček, J. a Hrabovský, B. Appendix duplex. Rozhledy v chirurgii. 1979, s. 235-237.
Horáček, J. Histologisch-pathologische Veränderungen bei der Hepatopathie. Bezirkskrankenhaus, Dresden - Neustadt. 1979.
Šváb, J. a Horáček, J. K diagnostice jaterní echinokokové cysty. Prakt. lékař. 1979, s. 800-802.
Horáček, J. Amyloidóza dýchacího systému. Čs. patologie. 1978, s. 201-205.
Horáček, J. Echinokokové cysty v játrech. Čs. patologie. 1978, s. 37-39.
Volnohradský, R., Horáček, J., Žák, R. a Rozsípal, A. Endometrióza tenkého střeva jako příčina ileózního stavu. Rozhledy v chirurgii. 1976, s. 470-473.
Volnohradský, R., Horáček, J. a Rozsípal, A. Spontánní amputace části apendixu u tříletého dítěte. Rozhledy v chirurgii. 1976, s. 771-773.
Trnečka, J., Waberžinek, G. a Horáček, J. Aneurysma mostomozečkového úhlu. Čs. neurologie a neurochirurgie. 1975, s. 25-29.
Horáček, J. Primární plicní histiocytóza X. Čs. patologie . 1975, s. 210-213.
Horáček, J. a Říha, V. Radiační změny plic po ozáření karcinomu. Čs. patologie. 1975, s. 199-203.
Říha, V., Horáček, J. a Kameníček, O. Akute Strahlenpneumonitis als Tödliche Komplikation der strahlenterapie des Bronchialkarzinoms. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. 1974, s. 171-180.
Jorda, V., Horáček, J. a Černý, O. Granulární myoblastom kůže. Čs. dermatologie. 1973, s. 19-22.
Ošťádal, O. a Horáček, J. Klinicky nepoznaná aktivní tuberkulóza u zemřelých. Praktický lékař. 1973, s. 856-858.
Říha, V. a Horáček, J. Primární plicní histiocytóza X. Stud. pneumol. phtiseol. cechoslov.. 1973, s. 534-534.


AutorNázev práceTypRok
Hronzová HanaHistologie a histopatologie kůže ve vztahu k topografii lidského těladiplomová 2009 
Bystroňová PetraLaboratorní zpracování bronchoalveolární lavážediplomová 2008 
Indrová DanielaAplikace imunohistochemických metod na embryonální a fetální strukturydiplomová 2006 
Váňová JanaDiagnostika prekanceróz děložního čípku ve vztahu k HPV infekcidiplomová 2006 
Bubrínová IvaProblematika žlázových epitelií v gynekologické cytologiibakalářská 2015 
Gajdičiarová IvanaZákladní přehled speciálních barvení v nekroptické tkánibakalářská 2015 
Zedníková BarboraImunohistochemická vyšetření v onkologické cytologiibakalářská 2014 
Byrtusová DenisaÚskalí v hodnocení cervikálních cytologických stěrůbakalářská 2013 
Kavková VěraNenádorové změny v cervikálních stěrechbakalářská 2013 
Klímová TerezaVícečetný výskyt maligních nádorů v humánní patologiibakalářská 2012 
Chrobáková AndreaCytohistologické korelace adenokarcinomu endocervixu a endometriabakalářská 2011 
Stonišová RadkaOnkologická cytologie v uropatologiibakalářská 2011 
Huvarová PetraLaboratorní histologické metody v neuropatologiibakalářská 2010 
Kozelka JiříCytologie plicbakalářská 2010 
Majorosová NelaNádorová a nenádorová otisková cytologiebakalářská 2010 
Tylečková MartinaCytologie děložního čípkubakalářská 2010 
Králová ZuzanaSrovnání nodularity benigních a maligních nádorů mléčné žlázybakalářská 2009 
Rampírová JanaChemické barvící metody v patologiibakalářská 2009 
Bednarzová UrszulaPřínos patologie k diagnostice nádorových onemocněníbakalářská 2008 
Šulcová DenisaMykotické infekce člověkabakalářská 2008 
Hermanová AdrianaPrekurzorové léze karcinomu hrtanubakalářská 2007 
Hronzová HanaPatologie srdečních chlopníbakalářská 2007 
Javorský VladimírLaboratorní metody v neuropatologiibakalářská 2005 
Hrbáček PetrPřínos oboru patologie pro kvalitu diagnostické a léčebné péčebakalářská 2004 


Pořízení přístrojového vybavení Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Období1/2012 - 11/2013
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.
Období1/2001 - 12/2003
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený