OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jan Lata

rektor Ostravské univerzity


„Nestát v cestě dobrým věcem.“

Jan Lata

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:rektor
obor činnosti:interna
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1001
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.janlata.czNenalezen žádný záznam.Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Dítě, P., Novotný, I., Lata, J., Vaníček, J. a Bulik, M. Endoscopic Drainage Treatment of Pancreatic Pseudocysts. HEPATO-GASTROENTEROL. 2013, č. 60, s. 1773-1777. ISSN 0172-6390.
Lata, J. a Vaňásek, T. Léčba portální hypertenze. Lékařské listy. 2013, s. 34-36. ISSN 0044-1996.
Kianička, B., Lata, J., Novotný, I., Dítě, P. a Vaníček, J. Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis. WORLD J GASTROENTERO. 2013, roč. 19, s. 8047-8055. ISSN 1007-9327.
Dítě, P., Trna, J., Kinkor, Z., Novotný, I., Lata, J., Kianička, B. a Hermanová, M. Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut and Liver. 2013, roč. 7, s. 621-624. ISSN 1976-2283.
Lata, J. Diagnosis and treatment of autoimmune hepatitis. DIGEST DIS. 2012, roč. 30, s. 212-215. ISSN 0257-2753.
Lata, J. Hepatorenal syndrome. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. 2012, roč. 18, s. 4978-4984. ISSN 1007-9327.
Novotný, I., Dítě, P., Trna, J., Lata, J., Husová, L. a Geryk, E. Immunoglobulin G4-Related Cholangitis: A Variant of IgG4-Related Systemic Disease. DIGEST DIS. 2012, roč. 30, s. 216-219. ISSN 0257-2753.
Lata, J. a Juránková, J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. Medicína pro praxi. 2012, roč. 9, s. 106-112. ISSN 1214-8687.
Dítě, P., Novotný, I., Lata, J., Růžička, M., Geryk, E. a Kianička, B. Autoimunitní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní sklerotizující cholangitida. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 254-257. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Novotný, I., Kinkor, Z., Hermanová, M., Trna, J., Lata, J., Růžička, M., Přecechtělová, M. a Kianička, B. Autoimunní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní mastitida. Gastroentrologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 22-25. ISSN 1804-7874.
Lata, J., Fejfar, T., Hůlek, P., Mareček, Z., Petrtýl, J., Procházka, V., Špičák, J., Tozzi, I., Vaňásek, T., Zdeněk, P., Brůha, R. a Drastich, P. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu krvácení do zažívacího traktu při portální hypertenzi. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 141-142. ISSN 1804-7874.
Lata, J. a Vaňásek, T. Farmakoterapie onemocnění jater a biliárních cest. In: Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. s. 127-154. ISBN 978-80-7262-704-2.
Lata, J., Mrlianová, H., Stibůrek, O., Nožička, J., Čermáková, Z., Gottwaldová, J. a Drozd, P. Keratinové fragmenty jako sérologický ukazatel u nemocných s jaterní chorobou. Vniřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 57, s. 1025-1028. ISSN 0042-773X.
Lata, J. a Příbramská, V. Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fregmenty a léčba. Medicína pro praxi. 2011, roč. 8, č. 8, s. 321-324. ISSN 1214-8687.
Dítě, P., Novotný, I., Kianička, B., Lata, J. a Floreánová, K. Postavení blokátorů protonové pumpy v terapii stavů indukovaných žaludeční kyselinou chlorovodíkovou. Medicína po promoci. 2011, roč. 12, s. 3-6. ISSN 1212-9445.
Lata, J., Kopáčová, M. a Vítek, P. Probiotics in hepatology. WORLD J GASTROENTERO. 2011, roč. 2011, č. 17, s. 2890-2896. ISSN 1007-9327.
Tacheci, I., Lata, J., Rejchrt, S., Kopáčová, M. a Bureš, J. Standard ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, č. 65, s. 195-201. ISSN 1804-7874.
Lata, J. a Juránková, J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. -. 2011, roč. 13, s. 63-69. ISSN 1212-7299.
Lata, J. Terapie ascitu a hepatorenálního syndromu. In: Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. s. 155-165. ISBN 978-80-7262-704-2.
Dítě, P., Lata, J., Nechutová, H. a Kianička, B. Autoimmune Pancreatitis - Recent Advances. DIGEST DIS. 2010, roč. 28, s. 334-338. ISSN 0257-2753.
Lata, J. Gastroenerologie. 1. vyd. Praha 5: Galén, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7262-692-2.
Lukáš, M., Lata, J., Vaňásek, T., Ďuricová, D. a Dítě, P. Gastroenterologie. In: Interna. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2010. s. 372-457. ISBN 978-80-7387-423-0.
Lata, J. a Dítě, P. Chronic Liver Diseases as Liver Tumor Precursors. DIGEST DIS. 2010, roč. 28, č. 28, s. 596-599. ISSN 0257-2753.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Posílení vědeckých týmů Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
rss
social hub