OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jan Krhut

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:urologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 301
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Krhut, J., Tintera, J., Bilkova, K., Holy, P., Zachoval, R., Zvara, P. a Blok, B. Brain Activity on fMRI Associated With Urinary Bladder Filling in Patients with a Complete Spinal Cord Injury. Neurourology and Urodynamics. 2017, č. 36, s. 155-159. ISSN 0733-2467.
Krhut, J., Zapletalová, O., Zachoval, R., Meluzínová, E., Zámečník, L., Vachová, M., Houžvičková, E. a Varga, G. DOPORUČENÍ PRO DIA­GNOSTIKU A LÉČBU SYMP­TOMŮ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST U PA­CIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V ČESKÉ REPUBLICE ?? ?MEZIOBOROVÝ KONSENZUS EXPERTŮ DLE METODIKY DELPHI. CESK SLOV NEUROL N. 2017, roč. 80/113, s. 233-236. ISSN 1210-7859.
Krhut, J., Zapletalová, O., Zachoval, R., Meluzínová, E., Zámečník, L., Vachová, M., Houžvičková, E. a Varga, G. DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A?LÉČBU SYMPTOMŮ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST U?PACIENTŮ S?ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU V?ČESKÉ REPUBLICE - MEZIOBOROVÝ KONSENZUS EXPERTŮ DLE METODIKY DELPHI. Česká urologie. 2017, roč. 21, s. 20-28. ISSN 2336-5692.
Krhut, J. EFFICACY AND SAFETY OF MIRABEGRON IN THE TREATMENT OF NEUROGENIC DETRUSOR OVERACTIVITY ? PROSPECTIVE, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO CONTROLLED STUDY. In: International Continence Society 2017. Florencie. 2017.
Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., Krhut, J. a Zachoval, R. LÉČEBNÝ EFEKT A PERZISTENCE NA LÉČBĚ MIRABEGRONEM U PACIENTŮ S PŘÍZNAKY HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII. CESKA GYNEKOL. 2017, roč. 82, s. 424-429. ISSN 1210-7832.
Krhut, J. Mirabegron in the treatment of neurogenic detrusor overactivity due to spinal cord injury and multiple sclerosis. In: 15th urological association of Asia Congress. Hong Kong. 2017.
Míka, D., Havránek, O., Němec, D., Sýkora, R., Luňáček, L. a Krhut, J. ČASNÉ PERIOPERAČNÍ KOMPLIKACE U PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMII S ORTOTOPNÍ NÁHRADOU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE. Česká urologie. 2016, roč. 20, s. 148-153. ISSN 2336-5692.
Zachoval, R., Krhut, J. a Krhovský, M. Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu nykturie v České republice. Ces Urol. 2016, roč. 20, s. 285-292. ISSN 1211-8729.
Gärtner, M., Krhut, J., Hurtík, P., Burda, M., Zvarová, K. a Zvara, P. Evaluation of voiding parameters in healthy women using sound analysis. LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms. 2016, ISSN 17575664.
Krhut, J., Martan, A., Zachoval, R., Hanuš, T., Švabík, K. a Zvara, P. Impact of body mass index on treatment efficacy of mirabegron for overactive bladder in females. EUR J OBSTET GYN R B. 2016, roč. 196, s. 64-68. ISSN 0301-2115.
Krhut, J., Hora, M., Petřík, A., Sýkora, R., Zachoval, R., Zachoval, M. a Babjuk, M. Jak připravit abstrakt na výroční konferenci ČUS. Ces Urol. 2016, roč. 20, s. 33-38. ISSN 1211-8729.
Mann-Gow, T. K., King, B. J., El-Ghannam, A., Knabe-Ducheyne, C., Kida, M., M. Dall, O., Krhut, J. a Zvara, P. Novel Bioceramic Urethral Bulking Agents Elicit Improved Host Tissue Responses in a Rat Model. ADVANCES IN UROLOGY. 2016, s. 1-8. ISSN 1687-6369.
Hora, M., Babjuk, M., Broďák, M., Hanuš, T., Jarolím, L., Krhut, J., Petřk, A., Študent, V., Zachoval, R., Jarkovský, J., Klika, P. a Dušek, L. STĚŽEJNÍ UROLOGICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY V UROLOGII V ČR V LETECH 2009 - 2014. Česká urologie. 2016, roč. 20, s. 135-140. ISSN 2336-5692.
Hurtík, P., Burda, M., Krhut, J., Zvara, P. a Luňáček, L. Automatic Diagnosis of Voiding Dysfunction From Sound Signal. In: IEEE Symposium Series on Computational Intelligence: 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2015-12-08 Cape Town. IEEE, 2015. s. 1331-1336. ISBN 978-1-4799-7560-0.
Krhut, J., Zvara, P. a Gärtner, M. ?BULKING AGENTS? V LÉČBĚ STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI - SOUČASNÝ STAV A BUDOUCÍ PERSPEKTIVY. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 156-160. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Gärtner, M., Sýkora, R., Hurtík, P., Burda, M., Luňáček, L., Zvárová, K. a Zvara, P. Comparison Between Uroflowmetry and Sonouroflowmetry in Recording of Urinary Flow in Healthy Men. INT J UROL. 2015, roč. 2015, č. 22, s. 761-765. ISSN 0919-8172.
Krhut, J., Holaňová, R., Gärtner, M. a Míka, D. FYZIOTERAPIE V LÉČBĚ INKONTINENCE MOČI U ŽEN. Česká urologie. 2015, roč. 19, s. 131-136. ISSN 2336-5692.
Krhut, J. a Gärtner, M. Močová inkontinence indukovaná antidepresivy - kazuistické sdělení. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 65-68. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Gartner, M., Sýkora, R., Hurtík, P., Burda, M., Zvarová, K. a Zvara, P. MP71-07 Validation of a new sound-based method for recording voiding parameters using simultaneous uroflowmetry. UROLOGY. 2015, roč. 2015, č. 193, s. 914-914. ISSN 0090-4295.
Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., Hanuš, T. a Krhut, J. PERZISTENCE NA LÉČBĚ HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (OAB) MIRABEGRONEM V MULTICENTRICKÉ KLINICKÉ STUDII. Česká gynekologie. 2015, roč. 8, s. 244-248. ISSN 1210-7832.
Mann-Gow, T. K., Blaivas, J. G., King, B. J., El-Ghannam, A., Knabe, C., Lam, M. K., Kida, M., Sikavi, C. S., Plante, M. K., Krhut, J. a Zvara, P. Rat animal model for preclinical testing of microparticle urethral bulking agents. INT J UROL. 2015, roč. 22, s. 416-420. ISSN 0919-8172.
Krhut, J. Urologie pro studenty všeobecného lékařství. 2015.
Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., El-Haddad , R., Hubka, P. a Krhut, J. Užití transuretrální aplikace polyacrylamid hydrogelu (Bulkamidu?) k léčbě recidivující stresové incontinence moči po selhání efektu páskových operací. Česká gynekologie. 2015, roč. 80, s. 25-29. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Hradílek, P., Němec, D., Tvrdík, J., Zapletalová, O. a Zvara, P. Incidence of the urological tumours in patients suffering from multiple sclerosis. ACTA NEUROL SCAND. 2014, roč. 130, s. 193-196. ISSN 0001-6314.
Krhut, J., Mazanec, R., Seeman, P., Mann-Gow, T. a Zvara, P. Lower urinary tract functions in a series of Charcot-Marie-Tooth neuropathy patients. ACTA NEUROL SCAND. 2013, č. 129, s. 319-324. ISSN 0001-6314.
Míka, D., Havránek, O., Němec, D., Sýkora, R. a Krhut, J. Metoda akcelerované rehabilitace v perioperační péči u urologických výkonů. Česká urologie. 2013, roč. 17, s. 221-226. ISSN 1211-8729.
Gärtner, M., Krhut, J., Petzel, M. a Šimetka, O. Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s. In: Česká urogynekologie XXII - 2013, Celostátní konference s mezinárodní účastí. Praha. 2013.
Krhut, J., Zachoval, R., Smith, P. P., Rosier, P. F., Valanský, L., Martan, A. a Zvara, P. Pad weight testing in the evaluation of urinary incontinence. NEUROUROL URODYNAM. 2013, s. 1-4. ISSN 0733-2467.
Martan, A., Krhut, J., Mašata, J., Švabík, K., Halaška, M., Horčička, L. a Zachoval, R. Prospective Randomized Study of MiniArc and Ajust Single Incision Sling Procedures. LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms. 2013, s. 1-3. ISSN 1757-5664.
Krhut, J. a Zvara, P. Tkáňový box. 2013.
Krhut, J., Martan, A., Gärtner, M., Zachoval, R., Švabík, K., Halaška, M., Horčička, L., Tvrdík, J. a Hanuš, T. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MINIINVAZIVNÍ LÉČBY ŽENSKÉ STRESOVÉ INKONTINENCE METODOU AJUST? A MINIARC?. Česká urologie. 2012, roč. 16, s. 20-28. ISSN 1211-8729.
Van Kerrebroeck, P., Oelke, M., Katona, F., Krhut, J., Liehne, J., Gomberg, V., Santos, J., Garcia-Hernandez, A., Klaver, M. a Van Charldorp, K. EFFECTS OF TAMSULOSIN OCAS (TM) AND SOLIFENACIN ON EFFICACY AND QOL PARAMETERS IN MEN WITH LUTS/BPH IN THE SATURN TRIAL. EUR UROL SUPPL. 2011, roč. 2010, s. 120-120. ISSN 1569-9056.
Krhut, J. a Zvara, P. Intravesical instillation of botulinum toxin A: an in vivo murine study and pilot clinical trial. INT UROL NEPHROL. 2011, roč. 43, s. 337-343. ISSN 0301-1623.
Fabišovský, M., Fikoczek, H., Dvořáčková, J. a Krhut, J. Renální onkocytom a možnosti jeho preoperační diagnostiky. Klinická urológia. 2011, roč. 7, s. 68-71. ISSN 1336-7579.
Fabišovský, M., Krhut, J., Fikoczek, H. a Dvořáčková, J. Renální onkocytom: vyhodnocení souboru pacientů a jejich CT nálezů. Česká urologie. 2011, roč. 15, s. 237-243. ISSN 1211-8729.
Krhut, J., Holy, P., Tintera, J., Zachoval, R., Havránek, O. a Zvara, P. ACTIVATION OF BRAIN STRUCTURES DURING MICTURITION IN WOMEN - A FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE STUDY. EUR UROL SUPPL. 2010, roč. 9, s. 624-624. ISSN 1569-9056.
Havránek, O., Krhut, J., Němec, D., Feltl, D., Hájek, J., Cvek, J. a Dusek, L. LONG-TERM OUTCOMES OF PATIENTS TREATED FOR TESTICULAR CANCER. EUR UROL SUPPL. 2010, roč. 9, s. 640-640. ISSN 1569-9056.
Krhut, J., Gartner, M., Havránek, O., Němec, D. a Tvrdík, J. Kombinovaná léčba symptomů hyperaktivního měchýře anticholinergiky a alfalytiky u žen - pilotní studie. Česká Gynekologie. 2009, č. 74, s. 416-420. ISSN 1210-7832.
Krhut, J., Hradílek, P. a Zapletalová, O. Analysis of the upper urinary tract function in multiple sclerosis patients. ACTA NEUROL SCAND. 2008, č. 118, s. 115-119. ISSN 0001-6314.
Krhut, J. a A Kol., Funkční vyšetření pánevního dna. Rehab. fyz. lék.. 2007, s. 87-90.
Krhut, J. Orientační urodynamické vyšetření u lůžka pacienta - bed side assessment. Urolog pro praxi. 2007, s. 230-232.
Krhut, J. Praktické aspekty diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře. Urolog pro praxi. 2007, s. 71-74.
Krhut, J. a A Kol., Současný stav diagnostiky a léčby hyperaktivního měchýře v České republice. Čes. Gynek.. 2007, s. 360-365.
Hradílek, P., Krhut, J., Zapletalová, O., Woznicová, I. a Hofer, R. Treatment of the lower urinary tract dysfunction associated with multiple sclerosis:experiences with intra-detrusor inections of Botulinum toxin. Multiple Sclerosis. 2007,
Krhut, J. a A Kol., Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí. Čes. Gynek.. 2007, s. 406-409.
Krhut, J., Kopecký, J., Hradílek, P., Zapletalová, O. a Tvrdík, J. Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru. Česká urologie. 2007, roč. 11, č. 11, s. 154-158. ISSN 1211-8729.
Krhut, J. a A Kol., Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru. Česká urologie. 2007, s. 154-158.
Krhut, J. a A Kol., Využití aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientek s refrakterním hyperaktivním měchýřem. Čes. Gynek.. 2007, s. 402-406.
Krhut, J. a A Kol., Využití stanovení cystatinu C jako ukazatele renálních funkcí u pacientů po míšní lézi. Česká urologie. 2007, s. 143-146.
Krhut, J. Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a klinické použití. Urolog pro praxi. 2006, s. 278-282.
Krhut, J. Botulotoxin - struktura, mechanismus účinku a současné klinické aplikace. Klin. Farmakol. Farm.. 2006, s. 215-218.
Krhut, J. a A Kol., Dotazníky hodnotící kvalitu života u pacientů s inkontinencí moči a hyperaktivním měchýřem. Urolog pro praxi. 2006, s. 286-292.
Krhut, J. a A Kol., Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká urologie. 2006, s. 27-31.
Krhut, J., Hradílek, P., Mainer, K. a Zapletalová, O. Funkce horních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Česká urologie. 2006,
Krhut, J. a A Kol., Patologie prostaty a hladiny androgenů a estrogenů. Urol. listy. 2006, s. 38-44.
Krhut, J. a A Kol., Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi. Čes. Gynek.. 2006, s. 24-28.
Krhut, J., Kopecký, J. a Mainer, K. Význam diagnostiky a léčby ženské subvezikální obstrukce v klinické praxi. Česká gynekologie. 2006, roč. 24,
Krhut, J., Holaňová, R. a Muroňová, I. Fyzioterapie v léčbě hyperaktivního měchýře. Rehabilitácia. 2005, roč. 133,
Krhut, J. Hyperaktivní měchýř - současný pohled na etiopatogenezi, diagnostiku a farmakologickou léčbu. Urologie pro praxi. 2005, roč. 159,
Krhut, J., Zachoval, R., Ženíšek, J., Hanuš, T. a Zámečník, L. Intermitentní katetrizace - indikace, technika, komplikace. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 674,
Krhut, J., Pilloni, S., Mair, D., Madersbacher, H. a Kessler, T. Intermittent catheterization in older people: a valuable alternative to an indwelling catheter?. Age and Ageing. 2005, roč. 57,
Krhut, J., Holaňová, R. a Muroňová, I. "Ostravský koncept" fyzioterapie v léčbě močové inkontinence. Rehabilitačně fyzikální lékařství. 2005, roč. 122,
Krhut, J., Mainer, K. a Holaňová, R. Paruréza - klinický obraz a současná terapie. Urologie pro praxi. 2005, roč. 15,
Krhut, J., Holaňová, R. a Muroňová, I. Současný pohled na fyzioterapii v léčbě močové inkontinence. Klinická urologie. 2005, roč. 47,
Hradílek, P., Krhut, J., Woznicová, I., Zapletalová, O., Mainer, K. a Doležil, D. The analysis of upper and lower urinary tract functions in multiple sclerosis patiens. Multiple sclerisis. Multiple sclerisis. 2004, roč. Suppl. 2, č. 10, s. 153-153. ISSN 1352-4585.
Krhut, J. a Mainer, K. Inkontinence ve stáří - zvláštnosti diagnostiky a léčby. Urologie pro praxi. 2002, roč. 56,
Krhut, J., Mainer, K., Němec, D. a Kopecký, J. Invaze gynekologických malignit do močových cest. Praktická gynekologie. 2002, roč. 26,
Krhut, J. a Mainer, K. Pubovaginální sling - komplikace a jejich řešení. Česká urologie. 2002, roč. 17,
Krhut, J., Zapletalová, O. a Mainer, K. Terapie dysfunkcí močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou. Neurologie pro praxi. 2002, roč. 41,
Krhut, J. a Mainer, K. Využití stanovení tkáňového polypeptidického antigenu (TPA) v séru a v moči k diagnostice a sledování urologických onemocnění. Česká urologie. 1999, roč. 22,


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Holaňová RomanaSrovnání efektu individuální a skupinové fyzioterapie u pacientek s močovou inkontinencídiplomová 2013 
Kaletová BarboraVliv polohy na aktivaci svalů pánevního dnabakalářská 2010 
Komorášová JanaVyužití elektrostimulace a biofeedbacku v terapii močové inkontinencebakalářská 2006 
Trlicová PavlaFyzioterapeutické ovlivnění inkontinence moči u ženbakalářská 2005 


Výzkum kontinenčního mechanismu moči za použití ex vivo explantového měchýře a močové trubice
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Období3/2013 - 12/2015
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
facebook
rss
social hub