FAQ

Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

e-mail: infotečkalfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Reakce Akademického senátu LF OU na článek „Akademici odmítají děkana. Opisoval“, vydaný dne 23. února 2017 v periodickém tisku Deník

(článek http://www.denik.cz/z_domova/akademici-odmitaji-dekana-opisoval-20170223.html)

Vážený pane vydavateli, vážený pane šéfredaktore,

rádi bychom Vám vyjádřili hrubý nesouhlas s obsahem článku redaktorky Veroniky Rodriguez s názvem „Akademici odmítají děkana. Opisoval“, který jste otiskli dne 23. 2.2017 ve vydání periodického tisku Deník a uveřejnili také na vašich webových stránkách. Článek obsahuje řadu účelově zkreslených a nepřesných informací, které významně poškodily pověst nejenom velmi renomovaného odborníka, kterým prof. MUDr. Dítě, DrSc. bezesporu je, ale také zkresleně a tendenčně dezinformovali veřejnost našeho regionu o dění na Lékařské fakultě Ostravské univerzity (dále jen LF OU).

Předchozí děkan doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS. byl z pozice děkana odvolán na základě návrhu Akademického senátu LF OU na jeho odvolání, a to standardním postupem v souladu se Zákonem o vysokých školách a v souladu s Vnitřními předpisy OU a LF OU.

Vyjádření paní redaktorky Rodrigez o činnosti pana profesora Petra Dítěte a způsobu jeho dočasného vedení LF OU je v zásadním rozporu s objektivní skutečností. Za krátké období činnosti pana profesora Petra Dítěte, pověřeného výkonem funkce děkana, se podařilo fakultu stabilizovat a fatální vývoj situace, zaviněné vedením předchozího pana děkana doc. Pavla Zonči, zvrátit. Pan profesor Dítě odvedl poctivý kus práce a je širokou akademickou obcí naší LF OU považován za příklad serióznosti a rozvahy.

Vámi uveřejněný článek vzbudil na půdě LF OU velkou vlnu nesouhlasu, pobouření a nevole. Považovali bychom za korektní a velmi žádoucí, aby Váš Deník napravil vzniklou situaci omluvou prof. MUDr. Petru Dítěti, DrSc.

Za Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.

Vlastník zprávy: RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. | Aktualizováno: 27. 02. 2017
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt