FAQ

Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

e-mail: infotečkalfzavináčosutečkacz

  
cz   en


World AIDS Day

Studentská organizace IFMSA CZ Ostrava uskutečnila ve dnech 1. a 2. prosince 2011 ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Ostravě, statuárním městem Ostrava a společností Veolia Transport WORD AIDS DAY 2011, který byl zaměřen na osvětu a prevenci problematiky AIDS směrem ke studentské i široké veřejnosti, zejména na půdě Lékařské fakulty.

Tato akce byla konána pod záštitou náměstkyně primátora Ing. Simony Piperkové. Součástí tohoto projektu byly přednášky odborníků na danou problematiku, které byly doplněny osobními sděleními HIV pozitivních pacientů z organizace ČSAP, Oldřicha Bašty a Radka Kasky. Mezi přednášejícími byli MUDr. Alena Zjevíková z AIDS centra Fakultní nemocnice Ostrava, doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., specialista v oboru tropické medicíny a Mgr. Monika Střelková z občanského sdružení Rozkoš bez rizika.

Další akcí v rámci tohoto projektu byl workshop zaměřený na komunikaci a standardy práce s HIV pozitivními pacienty v nemocničním prostředí, ale i mimo něj. Stužka je jednotným mezinárodním symbolem, který v rámci tohoto projektu tvoří studenti na celém světě. Členové naší organizace rovněž prodávali ve čtvrtek 1. prosince 2011 v městě Ostrava stužky, které vyjadřují sounáležitost s HIV pozitivními pacienty na celém světě. Výnos z jejich prodeje byl použit ve prospěch ČSAP, která se zaměřuje na pomoc a podporu HIV pozitivních pacientů. Rovněž se nám podařilo, ve spolupráci s autobusovým přepravcem společností Veolia Transport Morava, vytvořit stužku, která byla sestavena z červených autobusů. Tento nápad, který se zrodil v našich hlavách, se svou originalitou vymyká i ve světovém měřítku.

Na všech výše uvedených akcích jsme se setkali s velkým ohlasem ze strany studentů. Měli jsme zhruba 150 zájemců o účast na přednáškách, v rámci workshopů jsme vstupovali po předchozí domluvě přímo do výuky a podařilo se nám oslovit cca 130 studentů. Bohatě byla zastoupena i večerní party, kam dorazilo přibližně 120 osob.

Jednalo se o naši první akci pod hlavičkou nově vzniklé pobočky organizace IFMSA CZ. Za velký zájem ze strany studentů vděčíme především aktivním prvkům propagace spojené s přímým kontaktem se studenty. Propagace směřovala i k veřejnosti, plakáty byly rozmístěny jak v informačních centrech města Ostravy, tak přímo v ulicích a v autobusech společnosti Veolia Transport Morava, která nám tak pomohla nemalým podílem s propagací akce.

Součástí World AIDS Day byla také tematická Let´s party against AIDS. Na této akci byli studenti poutavou formou upozorněni na rizika spojená s pohlavním životem. Proběhla zde celá řada tematických soutěží např. soutěž v nasazování kondomů. V průběhu celého večera byly promítány fotografie a vybrané epidemiologické statistiky týkající se AIDS problematiky.

Studenti však nebyli jediní, koho jsme touto akcí oslovili, setkali jsme se s pozitivními reakcemi ze strany mnoha vyučujících a zaměstnanců Lékařské fakulty.

Uskutečněním této akce jsme se zapojili do celosvětového projektu zastřešeného mezinárodní organizací IFMSA zvaným „GET TO ZERO“, který je jedním z mnoha, které tato organizace iniciuje ve většině zemí světa. V příštím roce máme v plánu uspořádat celou řadu projektů, mezi které patří „Teddy Bear Hospital“, „World Diabetes Day“, „Smoke Free Generation“ a „4 life“. Všechny výše zmíněné akce, Word AIDS Day nevyjímaje, chceme pořádat každoročně a vytvořit tak na Lékařské fakultě jakousi tradici.

Jakub Vysocký,
lokální prezident IFMSA CZ Ostrava

World AIDS Day (1/12)World AIDS Day (2/12)World AIDS Day (3/12)World AIDS Day (4/12)World AIDS Day (5/12)World AIDS Day (6/12)World AIDS Day (7/12)World AIDS Day (8/12)World AIDS Day (9/12)World AIDS Day (10/12)World AIDS Day (11/12)World AIDS Day (12/12)

Plakát

Vlastník zprávy: Mgr. Markéta Grünspanová | Aktualizováno: 14. 02. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt