FAQ

Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

e-mail: infotečkalfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Integrace středoškoláků do výuky fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Obecná charakteristika projektu:

V roce 2013/14 byl odstartován 1. ročník spolupráce Lékařské fakulty OU s pilotní školou: Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie LF OU. Projekt odpovídá dlouhodobému záměru Moravskoslezského kraje vzdělat a udržet v regionu mladé odborníky a přilákat k nám ke studiu mladé talentované lidi z okolních regionů.

Obsah projektu:

Pro středoškolské studenty – studenty maturitního ročníku – byly vypracovány studijní opory, které rozšiřují a tvoří výukovou nadstavbu nad standardní penzum znalostí středoškoláka v oblasti Fyziologie člověka. Jedná se o zjednodušený model vysokoškolské Fyziologie.

Výuka je realizována ve dvouhodinových seminářích ve frekvenci každý druhý týden, které zabezpečují kolokviální konzultaci jednotlivých vyučovaných témat a následně laboratorní praktické cvičení v prostorách laboratoře ústavu Fyziologie LF OU.

Velkým pozitivem projektu je fakt, že LF OU poskytuje kurz zájemcům o studium na fakultě pouze na základě zájmu (nikoliv formou placeného kurzu) což v současnosti nenabízí žádná jiná vysoká škola.

Probíraná témata:

  1. Hematologie – krevní skupiny, sedimentace, hematokrit, osmotická rezistence
  2. Respirační systém – spirometrie
  3. Tlak
  4. EKG
  5. EMG
  6. Elektrookulografie
  7. Perimetrie
  8. EEG

Cíl projektu:

Základním cílem projektu je umožnit studentům střední školy vyzkoušet si studium na VŠ ještě v době jejich středoškolského kurikula. Tato neocenitelná příležitost ověří skutečný zájem, předpoklady a profilaci budoucího absolventa střední školy. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že rozšířené znalosti ve vybraných okruzích jim může pomoci s přípravou na přijímací zkoušky.

Současný stav:

V letošním akademickém roce byl odstartován 2. ročník projektu, kdy došlo ke zdvojnásobení počtu účastníků a do projektu se již zapojily čtyři střední školy nejen z katastrálního území města Ostravy – Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Gymnázium Hrabůvka, Gymnázium Josefa Kainara (Hlučín), PRIGO. Již ve druhém ročníku jsme nebyli schopni pokrýt celkový zájem z jednotlivých gymnázií.

Medializace projektu:

Vzhledem k ojedinělosti a bezplatnosti projektu, jsme byli po dobu obou ročníků podpoření medializací České televize – Ostrava a Českým rozhlasem – Ostrava v celoplošném vysílání.

Vize dalšího rozvoje projektu:

V následujícím třetím ročníku projektu bychom rádi odpověděli na rostoucí zájem o tento projekt a rozšířili počet studijních skupin o další dvě skupiny. O účast na projektu projevilo zájem zejména Matiční gymnázium, dále připravujeme pokrytí poptávky Gymnázia Hladnov.

S ohledem na tento fakt byli do projektu zaangažováni další lektoři, v důsledku čehož vzniknou celkem 4 studijní skupiny po 12 studentech.

Mediální prezentace:

PROMO: Středoškolskou učebnici biologie vyměnila hrstka studentů z Ostravska za rukavice a bílý plášť. Lékařská fakulta jim nabídla praktické přednášky, kdy si přímo v laboratoři můžou vyzkoušet některá vyšetření. A zároveň zjistit, jestli zvládnou třeba pohled na krev...
Středoškoláci si v Ostravě zkoušejí roli mediků. Lékařská fakulta pro ně připravila netradiční přednášky. Přímo v univerzitních laboratořích zkoušejí, co obnáší práce lékařů. Studenti tak získají znalosti, které jim pomohou při přijímacích zkouškách na medicínu. Loňskou praxi z laboratoří už využila 19tiletá Tereza, které se na Lékařskou fakultu podařilo dostat.

PROMO: Ostravská lékařská fakulta připravila pro středoškoláky přednášky, na kterých si zkoušejí roli mediků
Středoškolskou učebnici biologie vyměnila hrstka studentů z Ostravska za rukavice a bílý plášť. Lékařská fakulta jim nabídla praktické přednášky, kdy si přímo v laboratoři můžou vyzkoušet některá vyšetření a zároveň zjistit, jestli zvládnou pohled na krev. Praxi z laboratoří využila i 19tiletá Tereza, které se na Lékařskou fakultu podařilo dostat.

PROMO: Středoškoláci z Ostravska si můžou nanečisto vyzkoušet studium medicíny
Ostravská Lékařská fakulta láká maturanty na své obory. Středoškoláci si mohou přímo v univerzitních laboratořích vyzkoušet, co obnáší práce lékařů. Navíc si můžou odnést i některé vědomosti, které v učebnicích biologie nebo chemie rozhodně nenajdou. Ostravská univerzita tak chce přesvědčit zájemce o studium lékařství, aby zůstali v regionu. Přednášky jim navíc můžou pomoci s přípravou na přijímací zkoušky, potvrzuje proděkanka lékařské fakulty Ivona Závacká.

Vlastník zprávy: Mgr. Markéta Grünspanová | Aktualizováno: 30. 03. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt