OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Hana Sochorová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 232, budova ZY
funkce:fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Lékařskou fakultu
obor činnosti:informatika a výpočetní technika, fyzika, biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
Centrum Pyramida
telefon, mobil: 553 46 1746
e-mail:
osobní WWW stránka:

Zabezpečované / garantované předměty

 • Informační systémy ve zdravotnictví - prezenční, kombinovaná forma
 • Základy biofyziky - prezenční, kombinovaná forma studia
 • Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
 • Práce s odbornou literaturou a příprava odborné publikace
 • Lékařská biofyzika a výpočetní technika
 • Příprava edukačních materiálů pro kienty se smylovým postižením
 • Diplomový seminář

Vzdělání

 • 1981 - 1986 Universita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzikální elektronika a optika - optoelektronika v lékařství, diplomová práce na téma Holografické metody lékařské diagnostiky
 • 1987 - Státní rigorózní zkouška v oboru Fyzikální elektronika a optika (Teorie a konstrukce optických soustav)
 • 2003 - Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, doktorské studium v oboru Lékařská biofyzika, disertační práce na téma Vývojově-výzkumný a výukový příspěvek k zobrazování laryngeálního fonačního projevu
 • 2009 - 2012 studijní obor Andragogika, Bc.

Doplňkové vzdělání a kurzy:

 • 1987 - 1989 Dálkový interaktivní kurs číslicové a výpočetní techniky
 • 1987 - Hutnické minimum (Hutnický institut VÚHŽ)
 • 1996 - Základy používání internetu, VŠB
 • 2001 - kurs TELMAE o podpoře distančního vzdělávání
 • 2003 - Feldenkraisova metoda v praxi II
 • 2004 - Manažer vzdělávání (program celoživotního vzdělávání, projekt Phare CZ 10.01.03.0012)
 • 2004 - Lektor vzdělávání (program celoživotního vzdělávání, projekt Phare CZ 10.01.03.0012)
 • 2004 - Prezentační dovednosti v angličtině
 • 2004 - Kurs autorů distančních výukových opor
 • 2005 - Zvýšení odborné komunikativní kompetence akademických pracovníků OU v cizím jazyce
 • 2005 - Koncepční zvýšení řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků OU
 • 2006 - Konferenční servis
 • 2009 - Studenti se speciálním potřebami při studiu na vysoké škole

Praxe

 • 1986 - 1994 Výzkumný ústav hutnictví železa v Dobré u Frýdku-Místku, asistent výzkumu,
 • 1994 - 1999 Zebra systems s.r.o., vývoj multimediálních aplikací, tvorba software na zakázku (www stránky, multimediální kiosky), specializovaný software pro správu pevných disků a počítačových sítí a software pro tvorbu flowchartů, školicí činnost
 • 1999 - dosud Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný asistent, 2002 - 2008 proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

Účast na projektech

 • 2004 - Rozvojový projekt Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce
 • 2005, 2006 - Rozvojový projekt Koncepční zvýšení profesních kompetencí pracovníků Ostravské univerzity - fakultní garant projektu
 • 2005 - 2007 CZ.04.1.03/3.2.15.1/0020 Rozvoj studijních oboru Biomedicínská technika a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce v návaznosti na zákon 96/2004 Sb. (RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.)
 • 2006 - FRVŠ F3/b Zařazení předmětu počítačové zpracování obrazových dat do studijního plánu oboru radiologický asistent (RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.)
 • 2006 - 2008 CZ.04.1.03/3.2.15.2/0252 Rozvoj studijních oborů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti zdravotnické informatiky pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.)
 • 2007 - 2008 CZ.04.1.03/3.3.14.4/0054 Implementace systému kombinovaného vzdělávání pro nelékařské obory Zdravotně sociální fakulty Ostravské university v Ostravě
 • 2010 - 2013 CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Inovace profesních zdravotnických programů - IPZP (řešitel)
 • 2011 - 2013 CZ.1.07/2.2.00/15.0112 Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava (řešitel partnera)

Zahraniční aktivity

 • květen 2002 - University of Kupio, Finsko, projekt Socrates Erasmus
 • září 2005 - Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude, Portugalsko, projekt Socrates Erasmus
 • duben 2007 - University of Stavanger, Norsko, projekt Socrates Erasmus
 • září 2010 - Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude, Portugalsko, projekt Socrates Erasmus

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost lékařské fyziky ČLS JEP


Vybrané publikace

Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Evidence-based practice in the field of rehabilitation. MEFANET Journal. 2017, č. 5, s. 47-53. ISSN 1805-9171.
Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z., Zeman, J., Harbichová, I., Heřman, P., Sochorová, H. a Běláček, J. Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 40-40. ISBN 978-80-223-4105-9.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 64-64. ISBN 978-80-223-4105-9.
Sochorová, H. a Materová, H. Apple technologie a její využití ve zdravotnictví a výuce na lékařských fakultách. 2015.
Běláček, J., Kymplová, J., Zeman, J., Sochorová, H., Heřman, P., Kubeš, Z., Kvašňák, E., Bartáková, J. a Komarc, M. Testování znalostí sš fyziky u studentů lékařských fakult: Aktuální stav a návaznosti. In: XXXVIII. dny lékařské biofyziky: XXXVIII. dny lékařské biofyziky - sorník abstrakt 2015-05-20 Staré Splavy. Praha: 1. LF UK v Praze, Ústav lékařské biofyziky a informatiky, 2015. s. 15-15. ISBN 978-80-7259-068-1.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v kontextu lidských práv 2015-10-10 Hradec Králové. Česká republika: Gaudeamus, 2014. s. 249-256. ISBN 978-80-7435-533-2.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi 2014-12-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 33-42. ISBN 978-80-7464-660-7.
Sochorová, H. Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky. In: XXXVIII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY konferencia s medzinárodnou účasťou Zborník abstraktov 2014-05-26 Slovensko, Demanovská dolina. Košice: Univerzita PJŠ v Košiciach Lekárska fakulta, 2014. s. 53-53. ISBN 978-80-8152-143-0.

Všechny publikace

Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Evidence-based practice in the field of rehabilitation. MEFANET Journal. 2017, č. 5, s. 47-53. ISSN 1805-9171.
Sochorová, H. Jönkoping University. 2017.
Koníček, L. a Sochorová, H. Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů. In: XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY: XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY Sborník abstrakt 2017-05-31 Praha. Praha: 3. lékařská fakluta Univerzity Karlovy v Praze, 2017. s. 12-12. ISBN 978-80-87878-27-9.
Koníček, L. a Sochorová, H. Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů. In: XXXX. DNY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY. Praha: 3. lékařská fakluta Univerzity Karlovy v Praze. 2017.
Dabrowská, M., Sochorová, H. a Kondziolková, J. Rehabilitace u dětí s DMO: odborná konference a workshop. 2017.
Dabrowská, M., Kristiníková, J., Sochorová, H., Kondziolková, J. a Chválková, D. Rehabilitace v psychiatrii. 2017.
Dabrowská, M., Sochorová, H., Kristiníková, J., Kondziolková, J. a Chválková, D. Robotická rehabilitace: odborná konference a workshop. 2017.
Sochorová, H. Mehmet Akif Ersoy University. 2016.
Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z., Zeman, J., Harbichová, I., Heřman, P., Sochorová, H. a Běláček, J. Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky. In: XXXIX. Dny lékařské biofyziky. Piešťany. 2016.
Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z., Zeman, J., Harbichová, I., Heřman, P., Sochorová, H. a Běláček, J. Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 40-40. ISBN 978-80-223-4105-9.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky: XXXIX. Dni lekárskej biofyziky Zborník Abstraktov 2016-05-30 Piešťany. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 64-64. ISBN 978-80-223-4105-9.
Sochorová, H., Bužga, M. a Koníček, L. Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie. In: XXXIX. Dny lékařské biofyziky. Piešťany. 2016.
Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z., Zeman, J., Sochorová, H., Heřman, P., Harbichová, I. a Běláček, J. Potentials of computerized adaptive testing in high school physics knowledge assessment of 1st year medical school students. In: Mefanet 2016: 10th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines 2016-11-29 Brno. Brno: Institut biostatistiky a analýz, 2016.
Sochorová, H. a Materová, H. Apple technologie a její využití ve zdravotnictví a výuce na lékařských fakultách. 2015.
Běláček, J., Kymplová, J., Zeman, J., Sochorová, H., Heřman, P., Kubeš, Z., Kvašňák, E., Bartáková, J. a Komarc, M. Testování znalostí sš fyziky u studentů lékařských fakult: Aktuální stav a návaznosti. In: XXXVIII. dny lékařské biofyziky: XXXVIII. dny lékařské biofyziky - sorník abstrakt 2015-05-20 Staré Splavy. Praha: 1. LF UK v Praze, Ústav lékařské biofyziky a informatiky, 2015. s. 15-15. ISBN 978-80-7259-068-1.
Sochorová, H. Testování znalostí sš fyziky u studentů lékařských fakult: Aktuální stav a návaznosti. In: XXXVIII. dny lékařské biofyziky. Staré Splavy. 2015.
Sochorová, H. Vytautas Magnus University. 2015.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradec Days of Social Work. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2014.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v kontextu lidských práv 2015-10-10 Hradec Králové. Česká republika: Gaudeamus, 2014. s. 249-256. ISBN 978-80-7435-533-2.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Sochorová, H. a Závacká, I. Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kotextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi 2014-12-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 33-42. ISBN 978-80-7464-660-7.
Materová, H. a Sochorová, H. Studenti oboru radiologický asistent se specifickými potřebami při studiu v praxi. In: INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V GLOBÁLNÍCH A UŽŠÍCH KONTEXTECH. Ostrava. 2014.
Kvašňák, E., Kymplová, J., Běláček, J., Komarc, M., Kubeš, Z., Sochorová, H., Mornstein, V., Heřman, P. a Zeman, J. Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult v ČR. In: XXXVIII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY konferencia s medzinárodnou účasťou Zborník abstraktov. Košice: Univerzita PJŠ v Košiciach Lekárska fakulta, 2014. Univerzita PJŠ v Košiciach Lekárska fakulta, 2014. s. 37-37. ISBN 978-80-8152-143-0.
Běláček, J., Komarc, M., Kymplová, J., Kvašňák, E., Mornstein, V., Kubeš, Z. a Sochorová, H. Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult vČR - praktické využití metodiky analýzy výsledků. In: MEDSOFT 2014, sborník příspěvků. Praha: Creative Connections, 2014. Creative Connections, 2014. s. 7-19. ISBN 978-80-86742-38-0.
Materová, H., Sochorová, H. a Kraft, O. Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech. Nukleární medicína. 2014, č. 3, s. 22-23. ISSN 1805-1146.
Materová, H., Sochorová, H. a Kraft, O. Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech. In: 51. Dny nukleární medicíny. Ústupky u Seče. 2014.
Sochorová, H. Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky. In: XXXVII. Dni lekárskej biofyziky konferencia s medzin. účasťou. Demanovká dolina: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta. 2014.
Sochorová, H. Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky. In: XXXVIII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY konferencia s medzinárodnou účasťou Zborník abstraktov 2014-05-26 Slovensko, Demanovská dolina. Košice: Univerzita PJŠ v Košiciach Lekárska fakulta, 2014. s. 53-53. ISBN 978-80-8152-143-0.
Sochorová, H. Application of Moodle LMS into the teaching of biophysics and medical informatics at the Faculty of Medicine of the University of Ostrava: http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2013/program-c-cd.pdf. In: MEFANET 2013 7th conference of Czech and Solovak faculties of medicine focused on e-learning and medical informatics in the educaton in medical disciplines. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. Masarykova Univerzita, 2013.
Sochorová, H. Application of Moodle LMS into the teaching of biophysics and medical informatics at the Faculty of Medicine of the University of Ostrava. In: MEFANET 2013 7. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno. 2013.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Sochorová, H. Inovace profesních zdravotnických programů na OU. 2013.
Sochorová, H. Inovace profesních zdravotnických programů na OU. 2013.
Sochorová, H. a Materová, H. LMS Moodle in Teaching Biophysics and Medical Informatics at Faculty of Medicine, University of Ostrava. MEFANET journal. 2013, č. 1, s. 49-54. ISSN 1805-9163.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetická fyzioterapie. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 1. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. s. 75-80. ISBN 978-80-7464-146-6.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava, 2013. s. 165-170. ISBN 978-80-7464-354-5.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině. 2013.
Sochorová, H. Úvod do lékařské biofyziky pro studenty se spec. potřebami při studiu. 2013.
Sochorová, H. Výuka biofyziky pro studenty se specifickými potřebami při studiu. In: XXXVI. Dny lékařské biofyziky sborník abstrakt. Univerzita Karlova v Praze, 2013. s. 68-68. ISBN 978-80-87727-04-1.
Sochorová, H. a Materová, H. INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - praktické aplikace výpočetní techniky. 2012.
Zezulková, E., Telnarová, Z., Krhutová, L., Vorlová, H., Sochorová, H. a Kovářová, R. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Jarošová, D. a Sochorová, H. Projekt inovace profesních zdravotnických programů na Ostravské univerzitě. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 5-7. ISBN 378-80-7368-967-4.
Jarošová, D. a Sochorová, H. Projekt inovace profesních zdravotnických programů na OU. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Kristiníková, J., Sochorová, H. a Poštulková, M. Protetická fyzioterapie. 2012.
Sochorová, H. a Kristiníková, J. Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření. In: Týmová spolupráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta, 2012. s. 19-21. ISBN 978-80-7464-182-4.
Kristiníková, J. a Sochorová, H. Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření. In: Týmová spoulpráce v rehabilitaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 2012.
Sochorová, H. Tvorba edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením: bakalářská práce. 2012.
Poštulková, M., Kristiníková, J. a Sochorová, H. Výuka rehabilitačních oborů v modulech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 42-43. ISBN 978-80-7464-182-4.
Ullmann, V. a Sochorová, H. Budoucnost nejen jaderné energetiky. In: 34. Dny lékařské biofyziky. Plzeň. 2011.
Sochor, T., Liška, T. a Sochorová, H. Comparison between normal and TOR-anonymized web client traffic. Procedia Computer Science. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 888-892. ISSN 1877-0509.
Jarošová, D. a Sochorová, H. Implementation of evidence based nursing into education of the nurses in the Czech Republic. In: ICN conference and CNR. Nurses driving access, quality and health. Valetta. 2011.
Sochorová, H. Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením. 2011.
Sochorová, H. Úvod do lékařské biofyziky pro nelékařské zdravotnické obory. 2011.
Sochor, T., Liška, T. a Sochorová, H. Comparison between normal and TOR-anonymized web client traffic. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2010, roč. 2010, č. 9, s. 542-546. ISSN 1877-0428.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. Hodnocení a porovnání dymaniky úpravy parézy a somatosenzorických funkcí u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou po rehabilitaci (kazuistická šetření): abstrakt. CESK SLOV NEUROL N. 2010, roč. 73, s. 33-33. ISSN 1210-7859.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. Hodnocení dynamiky úpravy hemiparézy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou.. In: Neurovaskulární kongres. Olomouc. 2010.
Sochorová, H. Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude. 2010.
Telnarová, Z., Zezulková, E., Kovářová, R., Krhutová, L., Sochorová, H. a Vorlová, H. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2010.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010, roč. 40, č. 40, s. 33-44. ISSN 1212-1185.
Sochorová, H. Výuka biofyziky nelékařských zdravotnických oborů v kombinované formě studia s využitím e-learningu: abstrakt. In: XXXIII. Dny lékařské biofyziky : Sborník abstrakt. s. 53-53. ISBN 978-80-7399-962-9.
Sochorová, H. a Telnarová, Z. Metodika zajištění rovných podmínek pro studium studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2009.
Sochorová, H. Savonia University of Applied Sciences. 2009.
Černohorský, J. a Sochorová, H. By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava. In: IFMBE Proceedings. Antwerp, Belgium: IFMBE, 2008. IFMBE, 2008. s. 2726-2729. ISSN 1680-0737.
Černohorský, J. a Sochorová, H. By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava. In: IFMBE Proceedings. Antwerp, Belgium: IFMBE, 2008. IFMBE, 2008. s. 2726-2729. ISSN 1680-0737.
Vyskotová, J., Macháčková, K., Opavský, J. a Sochorová, H. Functional Recovery Of Sensorimotor Hand Functions In A Group Of Patients After Stroke - Results Of A Logterm Study. In: 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Portorož. 2008.
Sochorová, H. Úvod do aplikací výpočetní techniky. 2008.
Sochorová, H. Výukový nemocniční informační systém a jeho využití při vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí. 2008.
Sochorová, H. Využití e-learningu pro kombinovanou formu studia nelékařských zdravotnických povolání. In: MEFANET report 01 Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Masarykova univerzita, 2008. s. 107-113. ISBN 978-80-210-4539-2.
Sochorová, H. Využití prostředků ESF pro zkvalitňování výuky nelékařských zdravotnických oborů. In: Sborník příspěvků XXXI. Dny lékařské biofyziky. Olomouc: UP Olomouc, 2008. UP Olomouc, 2008. s. 132-136. ISBN 978-80-244-1985-5.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2007, roč. 14, č. 9, s. 114-121. ISSN 1211-2658.
Sochorová, H. a Černohorský, J. Process of Multi Technical Education in Biomedical Engineers Curricula. In: 5th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2008). Shenzhen, China: The Chinese University of Hong Kong. 2007.
Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J. a Sochorová, H. The impairments of sensorimotor hand functions in stroke patients-the comparison of the results of a clinical assessment and the assessment utilizing the standard tests (a case study). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica. 2007, roč. 37, s. 57-67. ISSN 1212-1185.
Černohorský, J., Penhaker, M. a Sochorová, H. The Present And Trends In Biomedical Engineering Education At VSB-TU Ostrava. In: Conference proceedings. s. 29-32. ISBN 978-80-01-03777-5.
Černohorský, J. a Sochorová, H. The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund.
Sochorová, H. a Černohorský, J. The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund Jindrich Cernohorsky. In: International Conference on Engineering Education - ICEE 2007. Comibra, Portugal: ICEE. 2007.
Sochorová, H. Základy biofyziky pro bakalářské studium. 2007.
Černohorský, J., Penhaker, M., Sochorová, H. a Tiefenbach, P. Biomedical Engineering Education at VSB - Technical University of Ostrava. In: IFMBE 2006. s. 3690-3693. ISBN 3-540-36839-6.
Penhaker, M., Černohorský, J., Sochorová, H. a Tiefenbach, P. Biomedical enginnering education at VSB - Technical University of Ostrava. Lékař a technika. 2006, roč. 37, č. 2, s. 179-183. ISSN 0301-5491.
Tiefenbach, P., Penhaker, M., Černohorský, J. a Sochorová, H. Biomedicínská technika jako studijní obor na VŠB-TU Ostrava. In: Sborník příspěvků sympozia pořádaného Traumatologickým centrem FN Ostrava. s. 78-79. ISBN 80-239-7432-7.
Sochorová, H., Chmelová, J. a Kahánek, P. Integration of the image data computer processing course into the study plan of the study programme radiology assistant. In: Information and Communication Technology in Education 2006. Ostrava: University of Ostrava, 2006. University of Ostrava, 2006. s. 147-149. ISBN 80-7368-199-4.
Černohorský, J. a Sochorová, H. Projekt ESF OP RLZ. In: Sborník příspěvků. Praha: Agentura Actin M, 2006. Agentura Actin M, 2006. ISBN 80-86742-12-1.
Sochorová, H. a Materová, H. Vývoj úrovně znalostí studentů ošetřovatelství v oboru informačních technologií při zahájení studia v průběhu 4 let. In: Trendy v ošetřovatelství IV., Trends in Nursing IV. 1. vyd. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta OU, 2006. s. 212-216. ISBN 80-7368-182-X.
Černohorský, J., Penhaker, M., Sochorová, H. a Tiefenbach, P. Biomedical Engineering Education in a New Branch of Bachelor Study. -. 2005, roč. 11, č. 4, s. 1237-1240. ISSN 1680-0737.
Černohorský, J., Tiefenbach, P., Penhaker, M. a Sochorová, H. Biomedical technologies - a new branch of bachelor study. In: International Conference on Ingeneering Education. Gliwice: Silesian Technical University, 2005. Silesian Technical University, 2005.
Chmelová, J., Sochorová, H., Pleva, L. a Korhelík, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU. In: XXVIII.Dny lékařské biofyziky-sborník abstrakt. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 34-34. ISBN 80-210-3695-8.
Chmelová, J., Sochorová, H., Pleva, L. a Korhelík, K. Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 203-205. ISBN 80-7368-081-5.
Sochorová, H. Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude. 2005.
Penhaker, M., Černohorský, J., Tiefenbach, P. a Sochorová, H. New Study Branch. In: Trends in biomedical engineering. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. Žilinská univerzita, 2005. ISBN 80-8070-444-9.
Sochorová, H. Úvod do biofyziky - distanční text. 2005.
Sochorová, H. Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky - distanční text. 2005.
Sochorová, H. a Materová, H. The level of knowledge of students of bachelor medical study programmes in the field of information technology at start of study. In: Information and Communication Technology in Education 2004: Information and Communication Technology in Education 2004-08-31 Rožnov p. Radh.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 239-241. ISBN 80-7042-993-3.
Sochorová, H. a Materová, H. Zlepšily se znalosti studentů v oboru informačních technologií při zahájení studia ošetřovatelství?. In: Trendy v Ošetřovatelství III. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. s. 168-171. ISBN 80-7042-351-X.
Sochorová, H. a Pešák, J. CD ROM věnovaný akustické problematice - lidskému hlasu. Akustické listy. 2003, roč. 9, č. 6, s. 4-5. ISSN 1212-4702.
Sochorová, H., Pešák, J. a Grepl, M. CD ROM věnovaný lidskému hlasu. In: Sborník (Abstrakt) XXVI.DNŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY s mezinárodní účastí: Sborník (Abstrakt) XXVI.DNŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY s mezinárodní účastí 2003-05-21 Senohraby - Ježov. s. 74-74. ISBN 80-239-0497-3.
Sochorová, H. CD ROM věnovaný problematice lidského hlasu. Pelikán. 2003, roč. 11, č. 2, s. 8-10.
Sochorová, H., Pešák, J., Laichman, S. a Grepl, M. In reference to phonation larynx fixation: Computer graphic record. -. 2003, č. 147-I, s. 81-85. ISSN 1213-8118.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Mikulenková , I., Havránková, J., Dobiášová, S., Volf, J. a Sochorová, H. Post-Flood Fungal Contamination of the Interior of Buildings and the Potential Genotoxic Hazard. In: Human Monitoring for Genetic Effects. Serie 1: Life and Behavioural Sciences-Vol. 351. vyd. NATO Science Series: IOS Press Ohmsha, 2003. s. 50-57. ISBN 1-58603 358 1.
Sochorová, H. Vývojově-výzkumný a výukový příspěvek k zobrazování laryngeálního fonačního projevu. 2003.
Sochorová, H. a Materová, H. Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství. In: TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ II. Ostravská univerzita: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. s. 95-98. ISBN 80-7042-341-2.
Sochorová, H. a Materová, H. Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství. In: III.Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí: III.Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí 2003-04-16 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 122-125.
Sochorová, H., Mastiliaková, D. a Přádka, M. Aktuální stav a perspektivy implementace ICT při výuce informatiky na ZSF OU. In: Information and Communication Technology in Education: Sborník příspěvků 10.9.2002 Rožnov pod Radhoštěm. s. 242-246. ISBN 80-7042-828-7.
Sochorová, H. Informační technologie a technika administrativy ve zdravotnictví. 2002.
Sochorová, H. Internetové zdroje pro ošetřovatelství. In: II. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí: Sborník 2002-02-17 Ostrava. Ostrava: OU ZSF, 2002. OU ZSF, 2002. s. 95-98.
Sochorová, H. Internetové zdroje pro ošetřovatelství. In: Trendy v ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: OU, ZSF, 2002. s. 29-32. ISBN 80-7042-335-8.
Sochorová, H. a Pešák, J. Multimédia - možnosti a přínos oboru foniatrie. In: 8. seminář univerzitního Společenství pro studium hlasu a řeči: Sborník přednášek 2002-04-17 Olomouc. Olomouc: LF UP Olomouc, 2002. LF UP Olomouc, 2002. s. 34-38.
Dobiáš, L., Kůsová, J., Mikulenková , I., Havránková, J., Volf, J. a Sochorová, H. Post-flood fungal contamination of indoor in buildings and potential genotoxic hazard. In: NATO Advanced research workshop Human monitoring for genetic effects: NATO Advanced research workshop Human monitoring for genetic effects 2002-06-23 Krakow, Poland. Chrzanow, Poland: UNIVERSUM, 2002. UNIVERSUM, 2002. s. 84-84. ISBN 83-908998-4-1.
Sochorová, H. University of Kupio. 2002.
Sochorová, H. Internet jako zdroj informací pro ošetřovatelskou praxi a další vzdělávání. In: I.ostravské sympozium ošetřovatelství a mezinárodní účasti v Ostravě: I.ostravské sympozium ošetřovatelství a mezinárodní účasti v Ostravě 2001-02-02 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 96-101. ISBN 80-7042-324-2.
Sochorová, H., Pešák, J. a Laichman, S. K biofyzice vokálního ústrojí. In: 7. seminář univerzitního Společenství pro studium hlasu a řeči: 7. seminář univerzitního Společenství pro studium hlasu a řeči 2001-09-26 . Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 3-3.
Sochorová, H. a Pešák, J. Multimédia - jejich možnosti a přínos oboru foniatrie. In: XII.celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové: Sborník přednášek XII.celostátních foniatrických dnů E. Sedláčkové 2001-11-01 . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 50-51. ISBN 80-244-0343-9.
Plánička, M., Bínková, J. a Sochorová, H. Zebra systems pro školy - Chemie I, výukový CD ROM. 1998.
Plánička, M., Bínková, J. a Sochorová, H. Zebra Systems pro školy - Chemie II, výukový CD ROM. 1998.
Plánička, M., Bínková, J. a Sochorová, H. Zebra pro školy - Fyzika, výukový CD ROM. 1997.


ZkratkaNázev předmětu
2IIKTInformační a komunikační technologie
KONHOKonzultační hodiny
2BF2LLékařská biofyzika II.
1BFYZZáklady biofyziky
1DISEDiplomový seminář
2IPCEPráce s PC pro osoby s disabilitou
2ISZDInformační systémy ve zdravotnictví
2ISZRInformační systémy ve zdravotnictví - cv
BFYZKZáklady biofyziky
BFYZZZáklady biofyziky
BF2LFLékařská biofyzika II.
DIPSESeminář k bakalářské práci
DISEDiplomový seminář
FYZVZVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
IKTIKInformační a komunikační technologie
IPCETPráce s PC pro osoby s disabilitou
ISZDKInformační systémy ve zdravotnictví
ISZDRInformační systémy ve zdravotnictví
ISZERInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZKOInformační systémy ve zdravotnictví
ISZNKInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZNTInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZOVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZPAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRHInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZSPInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZVSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZZInformační systémy ve zdravotnictví - cv
KBFVMVybrané kapitoly z biofyziky
MBFRAZáklady biofyziky
MBFRKZáklady biofyziky
PEMSKPříprava edukačních materiálů pro klient
PEMSPPříprava edukačních materiálů pro klient
PPCPHInformační technologie v praxi
VT1LFZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
1NKBFZáklady biofyziky
1NKSZInformační systémy ve zdravotnictví
1ZBFYZáklady biofyziky
1ZISZInformační systémy ve zdravotnictví
2PCPHInformační technologie
3NKPEPříprava edukačních materiálů pro klient
ADALFAdaptační kurz
ADAVPAdaptační kurz
O1ISZInformační systémy ve zdravotnictví
1SZDKInformační systémy ve zdravotnictví
1SZDPInformační systémy ve zdravotnictví
1SZRPInformační systémy ve zdravotnictví - cv
1TPRKInformační technologie a práce s PC
2BFRKZáklady biofyziky
2BFRPZáklady biofyziky


Nenalezen žádný záznam.Zařazení předmětu počítačové zpracování obrazových dat do studijního plánu oboru radiologický asistent
Hlavní řešitelRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub