OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Eva Šilhánová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Eva Šilhánová
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:klinická genetika, cytogenetika
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 527
e-mail:
osobní WWW stránka:

Zabezpečované / garantované předměty

 • Úvod do genetiky
 • Základy genetiky
 • Klinická laboratorní praxe 1, 2

Vzdělání

 • 1974 – 1978 2. Fakulta dětského lékařství UK Praha (udělen titul MUDr.)
 • 1981 1. atestace z dětského lékařství
 • 1990 nástavbová atestace v oboru lékařská genetika

Praxe

 • 1978 - 1982 Dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy, lékařka
 • 1982 - 1995 Oddělení lékařské genetiky FNsP Ostrava, ambulantní lékař
 • 1995 – dosud ve funkci primáře Oddělení lékařské genetiky FNsP Ostrava
 • 1998 – 2003 KVM ZSF OU externí učitel
 • 2003 – dosud KVM ZSF OU odborný asistent

Účast na projektech

 • Grant IGA 9092-3/2006 – spoluřešitel (FNsP)

Členství ve společnostech

 • 1992 – dosud SPPDP JEP (2007 – člen výboru a revizní komise)
 • 1982 – dosud SLG JEP (2007 – člen výboru a revizní komise)


Všechny publikace

Hladíková, A., Olos, T., Hladík, M., Šilhánová, E. a Medřická, H. Rizika anestezie.. In: Rozvoj dovedností a komunikace osob s Angelmanovým syndromem nebo kombinovaným postižením. 1. Vydání. vyd. Ostrava: Angelman CZ, spolek, 2016. s. 91-99. ISBN 9788073294212.
Bártová, P., Walczysková, S., Plevová, P., Ratajová, L., Havelka, J., Šilhánová, E., Ressner, P. a Školoudík, D. Hereditární časná forma Alzheimerovy nemoci v důsledku zárodečné mutace p.M139V v genu PSEN1 - kazuistika.. CESK SLOV NEUROL N. 2011, roč. 74, s. 569-574. ISSN 1210-7859.
Černá, D., Balcar, A., Plevová, P. a Šilhánová, E. Amplifikace genů pro cyklin D1 a ZNF217 v nádorech prsu u nosiček mutací v genech BRCA1/BRCA2 a nádorech sporadických. In: XIX. Izakovičov memoriál. Podbánské, SR. 2008.
Plevová, P., Walczysková, S., Ježíšková, I., Křepelová, A. a Šilhánová, E. Carriers of germline c.1710+1355G>C substitution ihn the PML gene are at an increased risk of gastrointestinal cancer. In: European Human Genetics Conference 2008. Barcelona. 2008.
Šilhánová, E., Širůčková, S. a Čuřík, R. Elejalde syndrome a case report & branchio-oculo-facial syndrome a case report. In: XIX.Izakovičov memoriál. Podbánské, SR. 2008.
Šilhánová, E., Širůčková, S. a Plevová, P. Genetické aspekty cerebrovaskulárních onemocnění.
Plevová, P., Štekrová, J., Šilhánová, E. a Drobčinská, L. Jednonukleotidová substituce c.645+32C>T v genu APC je nepatogenním polymorfismem s výskytem přibližně u 16% české populace. Časopis Lékařů českých. 2008, roč. 147, s. 266-268.
Čalounová, G., Hedvičáková, P., Šilhánová, E., Křečková, G. a Sedláček, Z. Molekular and Clinical Charecterization of Two Patients With Prader - Willi Syndrome and Atypical Deletions of Proximalk Chromosome 15q. American Journal of Medical Genetics, IF 3,5. 2008, roč. 146, č. Part A, s. 1955-1962.
Sedláček, Z., Čalounová, G., Hedvičáková, P. a Šilhánová, E. Molekulární nalýza vybraných chromozomálních přestaveb. In: XIX.Izakovičov memoriál. Podbánské, SR. 2008.
Ježíšková, I., Plevová, P., Walczysková, S., Křepelová, A., Pavlíková, K., Kotala, V. a Šilhánová, E. Breast cancer and the promyelocytic leukemia gene. In: European Human Genetics Conference 2007. Nice. 2007.
Plevová, P., Sedláková, E., Zapletalová, J., Křepelová, A., Kolář, Z. a Šilhánová, E. Expression of MLH1 and MSH2 proteins in human tissues. In: The 2-nd Biennial Scientific Meeting of InSight. Yokohama. 2007.
Kopecká, P., Kopecký, J., Šilhánová, E., Plevová, P. a Dobiáš, L. Geneticky podmíněné nádory prsu - prevence, léčba. In: 30. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím při Československé biologické společnosti. s. 65-66. ISBN 978-80-7013-454-2.
Plevová, P., Papežová, M., Šilhánová, E., Křepelová, A., Čuřík, R., Foretová, L., Navrátilová, M., Zapletalová, J., Posolda, T. a Kolář, Z. PML and TRF2 Protein Expression in Hereditary and Sporadic Colon Cancer. In: The 2-nd Biennial Scientific Meeting of InSight. Yokohama. 2007.
Plevová, P., Ježíšková, I., Walczysková, S., Křepelová, A., Pavlíková, K., Kotala, V. a Šilhánová, E. The Promyelocytic Leukemia Gene and Predisposition to Colon Cancer. In: The -nd Biennial Scientific Meeting of InSight. Yokohama. 2007.
Bártová, P., Šilhánová, E., Plevová, P., Školoudík, D. a Bar, M. Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozomu. Neurológia. 2007,
Bártová, P., Šilhánová, E., Plevová, P., Školoudík, D. a Bar, M. Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozómu. Neurologia. 2007, roč. 2, č. 2, s. 114-117.
Pleva, L., Širůčková, S., Sedláčková, J., Walczysková, S. a Šilhánová, E. Ataxia teleangiectasia - a case repost. In: Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs. Plovdiv, Bulharsko. 2006.
Šilhánová, E., Plevová, P., Čuřík, R., Kasperčík, I. a Křepelová, A. Clinical Report: Elejalde Syndrome - A Case Report. American Journal of Medical Genetics. 2006, roč. 140, s. 2223-2226.
Macháčková, E., Plevová, P., Lukešová, M., Vašíčková, P., Šilhánová, E. a Foretová, L. genetická predispozice ke vzniku maligního nádoru prsu. Klinická onkologie. 2006, s. 48-54.
Plevová, P., Šilhánová, E. a Foretová, L. Vzácné hereditární syndromy s vyšším rizikem nádorů. Klinická onkologie. 2006, roč. 19, s. 68-75.
Širůčková, S., Šilhánová, E., Magnaldo, T., Chevalier, O., Kutějová, R., Walczysková, S. a Plevová, P. Xeroderma pigmentosum. In: Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs. Plovdiv, Bulharsko. 2006.
Šilhánová, E., Širůčková, S., Kasperčík, I. a Čuřík, R. Elejalde syndrome a Case Report & Branchio-Oculo-Facial Syndrome, a Case Report. In: ESHG conference, Eur. J Human 2005. Prague. 2005.
Šilhánová, E. Komentář k článku autorů Půtová I a spol. "Mutace v genu HFE u osob s revmatickým postižením". Časopis lékařů českých. 2005, ISSN 0008-7335.
Plevová, P., Štekrová, J., Kohoutová, M., Urbanská, I., Šilhánová, E., Opletal, P., Foretová, L. a Křepelová, A. Molecular genetic findings in patients with multiple polyposis coli. In: ESHG conference, Eur. J. Human Genet. Praha. 2005.
Kolektiv Autorů, a Šilhánová, E. Results of molecular-genetic analysis in the group of probands with the Prader - Willi and Angelman syndromes. In: ESHG conference, Eur. J Human Genet 2005. Praha. 2005.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub