OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Dittmar Chmelař

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 265, budova ZY
funkce:vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
obor činnosti:vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, detekce biologických zbraní hromadného ničení
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1747
e-mail:
osobní WWW stránka:

Zabezpečované / garantované předměty

 • Mikrobiologie a imunologie 1, 2
 • Hodnocení expozice a následků expozice – biologické faktory
 • Obecná mikrobiologie
 • Lékařská mikrobiologie 1

Vzdělání

 • 1974 - 1979 UJEP Brno, Přírodovědecká fakulta - mikrobiologie
 • 1979 Rigorózum z mikrobiologie, PřF UJEP v Brně (udělen titul RNDr.)
 • 1985 postgraduální, Atestace ze speciální průpravy v úseku činnosti - Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, IPVZ Praha
 • 1986 zkouška - Organizace a řízení ve zdravotnictví, IPVZ Praha
 • 2004 - 2008 PGDS, Mikrobiologie , PřF MU Brno (udělen vědecký titul Ph. D.)

Doplňkové vzdělání a kurzy:

 • 1982 Tématický kurz o anaeróbnych baktériach IPDVLF, Bratislava, Slovensko
 • 1982 Školící místo v dg. anaerobních patogenů, IKEM-Thomayerova nemocnice, Praha
 • 1986 Kurz Organizace a řízení zdravotnictví, IPVZ, Praha
 • 1990 Inovační kurz v lékařské mikrobiologii, ILF, Praha
 • 2000 Kurz vedoucích mikrobiologických pracovišť, ILF, Praha
 • 2003 Kurz o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní a o nakládání s VRAT a RAT – Zákon č. 281/2002 Sb., Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Praha

Praxe

 • 1979 – 2002 Krajská hygienická stanice Ostrava, mikrobiologický odbor - odborný pracovník, vedoucí oddělení, vedoucí NRL pro anaerobní bakterie
 • 1997 - 2003 Externí výuka na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod
 • 2003 – 2008 Výuka na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod – odborný asistent
 • 2003 – 2006 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (nástupnická organizace KHS Ostrava), Centrum mikrobiologie, imunologie a parazitologie, odbor mikrobiologie, oddělení bakteriologie a mikrobiální technologie, odborný pracovník, vedoucí oddělení, vedoucí NRL pro anaerobní bakterie MZ ČR
 • 2006 - 2008 - Laboratoře lékařské mikrobiologie, areál nemocnice Frýdek-Místek
 • 2008 - dosud – Výuka na Fakultě zdravotnických studií Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie – odborný asistent s vědeckou hodností
 • 2009 - dosud - Vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
 • 2010 - dosud - Výuka na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Katedra biomedicínských oborů – odborný asistent s vědeckou hodností

Účast na projektech

 • QE 1382 MZeČR /NAZV:
  Využití probiotik v mléčných výrobcích pro zvýšení jejich kvality, nutriční hodnoty a zdravotní bezpečnosti, 2001-2004, spoluřešitel
 • QE 3169 MZeČR /NAZV:
  Využití postupů na bázi molekulární genetiky při získávání nových kmenů baktérií s probiotickými vlastnostmi s cílem rozšíření specifických genetických zdrojů pro výrobu funkčních potravin, 2003-2007, spoluřešitel
 • NR/8011 - 2 IGA MZČR:
  Identifikace Aeromonas spp. izolovaných z klinického materiálu, 2004-2005, řešitel
 • MZ0 7100939601 MZČR:
  Příspěvek ke zvyšování kvality zdravotní péče pomocí nových diagnostických a laboratorních přístupů v klinické a preventivní medicíně a k monitoringu životního a pracovního prostředí. DVZ I "Identifikace klinicky závažných a obtížně diagnostikovatelných patogenních mikroorganismů", 2005-2012, spoluřešitel.
 • FI-IM5/211 MPaO ČR:
  Impuls - Kultivační média pro kultivaci anaerobních bakterií, 2008-2009, spoluřešitel.

Zahraniční aktivity

 • 1982, Wissenschaftliche Hospitation, Rostock - Bezirk Hygienische Station NRL pro anaerobní bakterie NDR
 • 1990, Vídeň, Rakousko - Bakteriologische Abteilung des Allgemeine Krankenhaus
 • 1994, Mannheim, SRN Bakteriologische Abteilung, Allgemeine Krankenhaus und USA & NATO Krankenhaus
 • 1995, Ein Methodisches Besuch Linec, Rakousko Bakteriologische Abteilung, Kirkliche Krankenhaus
 • 1997 – 1999 Course of English Language for Intermediate Nijmegen, Netherlands European School for C. Courses.
 • 1998, Toronto, Kanada – Department of Bacteriology, St. Joseph`s Hospital

Členství ve společnostech

 • 1982 - dosud - člen Československé společnosti mikrobiologické
 • 1992 – dosud - člen poradního sboru hlav. hygienika ČR a ředitele SZÚ Praha pro obor lékařské bakteriologie
 • 1995 - 2002 předsedou Sekce lékařské mikrobiologie Československé společnosti mikrobiologické
 • 2002 - dosud - člen redakční rady časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.


Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen thrapy in pediatric patients in the years 2007- 20011.: Treatment of CNS disorders. In: 26th WINTER CONFERENCE of EMERGENCY MEDICINE and INTENSIVE CARE. Karpacz: Polish Society for Emergency Medicine, Department of Paediatric Traumatology and Emergency Medicine, Wroclaw Medical University. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Klečka, L., Klugar, M., Pudil, R., Racek, J., Rozložník, M., Růžička, J., Sázel, M., Stryja, J. a Zapletalová, J. Hyperbarická medicína. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017. 456 s. ISBN 978-80-204-4235-2.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M., Chmelař, D., Chmátal, P. a Došel, P. Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína: Sborník příspěvků a krátkých sdělení z XXII. kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ. Zdravotnícke listy. 2017, roč. 5, s. 11-18. ISSN 1339-3022.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ. In: III. vedecká a odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 2017.
Beran, V., Kuijper, E. J., Harmanus, C., Sanders, I. M., van Dorp, S. M., Knetsch, C. W., Janečková, J., Seidelová, A., Bareková, L., Tvrdík, J., Chmelař, D. a Čižnár, I. Molecular typing and antimicrobial susceptibility testing to six antimicrobials of Clostridium difficile isolates from three Czech hospitals in Eastern Bohemia in 2011-2012.. Folia Microbiologica. 2017, roč. 62, č. 2, ISSN 1874-9356.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 40-44. ISBN 978-80-7464-908-0.
Klugar, M., Tučková, D., Hájek, M., Klugarová, J., Marečková, J., Vrbová, T. a Chmelař, D. Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 28-33. ISBN 978-80-7464-908-0.
Hájek, M., Chmelař, D., Pudil, R., Klugar, M., Chmátal, P. a Došel, P. XXXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicíma 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 45-48. ISBN 978-80-7464-908-0.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Brusová SimonaProblematika methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v zařízeních pro seniory.diplomová 2012 
Drštičková HelenaStanovení a zhodnocení citlivosti na antibiotika u bakterií Bacteroides fragilis groupdiplomová 2009 
Kasáková IvetaCharakteristika emergentních patogenních bakterií rodu Ochrobactrum a Roseomonas.bakalářská 2017 
Vyvlečková IrenaIdentifikace bakteriálních patogenů metodou MALDI-TOFbakalářská 2016 
Kalibánová KateřinaPrůkaz a výskyt chlamydií v klinickém materiálu z urogenitálního traktu lidíbakalářská 2012 
Kubienová VeronikaVliv doby uskladnění na kvalitu kultivačních médií používaných ke kultivaci bakteriíbakalářská 2012 
Němcová MarkétaStanovení citlivosti na antibiotika u anaerobních bakterií pomocí E-testubakalářská 2012 
Placzková JanaStanovení baktericidních účinků propolisu.bakalářská 2012 
Krpcová KláraVliv koncentrace agaru a způsobu uskladnění na kvalitu kultivačních médií.bakalářská 2011 
Sitová LýdieVliv hyperbarické oxygenace na růst anaerobních patogenních bakterií.bakalářská 2011 
Zwyrtková TerezaSrovnání tří způsobů kultivace anaerobních patogenních bakteriíbakalářská 2011 
Červenková BarboraKontrola funkčnosti a citlivosti médií pro kultivaci bakteriíbakalářská 2010 
Janetová IvaZhodnocení citlivosti na antibiotika u kmenů Escherichia coli izolovaných z moče.bakalářská 2010 
Janošcová JanaStanovení a zhodnocení typů protilátek u Chlamydia pneumoniaebakalářská 2010 
Krzyžanková RenataAnalýza výskytu ESBL kmenů gramnegativních bakteriíbakalářská 2010 
Mrázová AndreaStanovení citlivosti na antibiotika u bakterií Haemophilus sp. izolovaných z komunitních respiračních nákaz.bakalářská 2010 
Sikorová KrystynaHodnocení kolonizace rukou a zařízení mikroorganismy před a po aplikaci hygienické dezinfekce.bakalářská 2010 
Gebauerová ZuzanaProdukce cytotoxinu A a B a stanovení citlivosti na ATB u Clostridium difficile, původce pseudomembranózní enterokolitidy.bakalářská 2009 
Sikorová KateřinaSledování životnosti a použitelnosti vybraných "Ready to Use" bakteriologických kultivačních půdbakalářská 2009 
Skýbová EvaVýskyt rezistentních kmenů bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných z lidských klinických materiálůbakalářská 2009 
Kozelská RenátaPrůkaz endotoxinů u patogenních gramnegativních bakteriíbakalářská 2006 
Křivá KateřinaIdentifikace anaerobních bakterií Bacteroides fragilis group na základě biochemické identifikace a profilu mastných kyselin v buněčné stěněbakalářská 2005 


Vliv hyperboxie na produkci endotoxinů produkovaných kmeny Bacteroides fragilis
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace studijního materiálu Atlas mikrobiálních patogenů.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Stanovení citlivosti na antimikrobiální látky u toxigenních kmenů Clostidium dificile, včetně riborypu 027, izolovaných v letech 2011 - 2012 v ČR
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub