OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Mezinárodní spolupráce > Další zahraniční mobility

Další zahraniční mobility

Stáže IFMSA

Studenti všeobecného lékařství mohou absolvovat měsíční zahraniční stáž v rámci mezinárodní organizace IFMSA (International Federation of Medical Students' Association). Na stáž může vyjet každý člen IFMSA CZ, který absolvoval alespoň dva ročníky medicíny. Po druhém ročníku může vyjet na stáž výzkumnou, po třetím ročníku na stáž klinickou. Student stáž absolvuje během prázdnin, a tudíž nezamešká žádnou výuku. Podmínkou pro získání stáže je splnění jazykového testu z anglického, francouzského nebo španělského jazyka a získání určitého počtu bodů za aktivitu v projektech IFMSA. Stáž je možné absolvovat téměř na všech kontinentech. Hradí se formou členského příspěvku a je možné získat na ně mimořádné stipendium. Více informací o stážích IFMSA poskytne lokální koordinátor Martina Seidlerová na adrese leo.ou@ifmsa.cz.

Stipendium děkana pro zahraniční stáže

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podporuje mobilitu studentů i celoroční soutěží děkana o mimořádné stipendium na zahraniční mobilitu. Stipendium může získat každý student LF OU, který splní stanovené podmínky a jehož žádost bude vybrána a doporučena vedením fakulty. Studenti mají kromě stipendia v celkové částce 50 000 Kč možnost získat také kredity za mobilitu v rámci kategorie výběrových předmětů. Aktuální výzvy k podání přihlášky jsou zveřejňovány na stránkách Lékařské fakulty v sekci Aktuality.

Krátkodobé stáže na klinických pracovištích

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí možnosti krátkodobých stáží na vybraných klinických pracovištích - na oddělení chirurgie, kardiologie, anesteziologie a gynekologie.