FAQ

Centrum epidemiologického výzkumu
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

  
cz   en


Spolupráce

Ze života centra

AKTUALITY

Charakteristika Centra epidemiologického výzkumu

Centrum epidemiologického výzkumu je v souladu se Statutem a Organizačním řádem Lékařské fakulty OU v Ostravě součástí LF OU. Hlavními úkoly centra jsou:

  • realizace vědecko-výzkumné činnosti v oblasti epidemiologie vybraných infekčních nemocí, epidemiologie prioritních neinfekčních nemocí a epidemiologie životního a pracovního prostředí formou vědeckých projektů podporovaných grantovými agenturami v České republice i v zahraničí
  • dalším úkolem je integrace a koordinace výzkumných aktivit a kapacit v rámci Lékařské fakulty OU a zajištění akviziční činnosti v oblasti identifikace možných nových směrů výzkumu
  • nedílnou součástí centra je i poskytování odborné konzultační činnosti v oblasti realizace vědeckých projektů a iniciace vytváření nových vědeckých týmů pro tyto projekty.

Organizačně řídí centrum ředitel, jmenovaný děkanem LF OU. Poradními orgány ředitele centra je Vědecká rada centra a Poradní sbor centra, které jsou složeny z významných interních i externích odborníků a které projednávají všechna důležitá rozhodnutí.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt