OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (13)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (2)
Krátkodobé programy a kurzy (1)
Vzdělávání zdravotnických pracovníků (30)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Krátkodobé programy a kurzy

  • Zdravotník zotavovacích akcí
    Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.
     
facebook
rss
social hub