OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Žít zdravěji a aktivněji
Fakulta / organizační jednotka:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:500,- Kč/ 1 rok studia
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Anotace:Cílem je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti. Nabízená aktivita vychází z předpokladu, že vzdělávání je významným zdrojem aktivního života, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení starších osob.
Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2017/2018. Přednášky probíhají v zimním a letním semestru. Přednášky jsou dále obohaceny o exkurze. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, §60.
Způsob ukončení studia:70% účast na přednáškách
Výstupní doklad:certifikát o účasti
Přihlášky:ANO
Podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu.
Přihlášky můžete podat pouze od 12. do 13. června 2017.
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:13. června 2017
Kontakt / další informace:Bc. Renáta Žemlová
Způsob platby:převodem na účet 500,- Kč za celý akademický rok (2 semestry)
Vyučující:PhDr. Zdeňka Šináglová,
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.,
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.,
Mgr. Renáta Genserková,
MUDr. Ilona Nedvědová,
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny výuky:
Výuka se uskuteční v budově Lékařské fakulty Ostravské univerzity jednou za 14 dní. Výukový den je stanoven na středu. Vzdělávání obsahuje přednášky akademiků a odborníků z praxe a také exkurze. Podmínkou pro ukončení studia je absolvování 70% přednášek. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
Vzdělávání na univerzitě třetího věku trvá jeden rok, tedy dva semestry a je rozděleno na 12 tematických celků. Zimní semestr probíhá od září 2017 do prosince 2017 a letní semestr probíhá od února 2018 do června 2018.
Termíny výuky: středa (1x za 14 dní) od 14:00 do 16.00 hod. (výukové termíny zimního semestru: 20. 9. 2017, 4. 10. 2017, 18. 10. 2017, 1. 11. 2017, 15. 11. 2017, 29. 11. 2017; výukové termíny letního semestru 7. 3. 2018, 21. 3. 2018, 4. 4. 2018, 18. 4. 2018, 2. 5. 2018, 16. 5. 2018)
Harmonogram přednášek na ZS 2017/2018 ikona pdf
Další informace:Předešlé kurzy
facebook
rss
social hub