OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Bohdana Dušová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 329, budova ZY
funkce:
obor činnosti:porodní asistence
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1606
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2006PhD. (ošetřovatelství) JLF UK Bratislava
2002PhDr. (ošetřovatelství) FZSP TU Trnava
1994diplom (porodní asistentka) SZŠ Ostrava
1993Mgr. (učitelství odborných předmětů pro SZŠ) PdF UP Olomouc
1982diplom (zdravotní sestra) SZŠ Šumperk

Zaměstnání, praxe

2017 - dosudÚstav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU – odborný asistent
2002 - dosudGynekologicko - porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava, porodní asistentka
2004 - 2016Gynekologicko – porodnické oddělení, Vítkovická nemocnice, člen skupiny Agel, a.s. Ostrava, porodní asistentka na porodním sále
2012 - 2016Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU, externí vyučující
2007 - 2012Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU (dříve FZS) odborný asistent
2004 - 2007Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU, odborný asistent
2003 - 2004Klinika geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU, Brno, odborný asistent
2001 - 2004Katedra managementu a služeb ve zdravotnictví ZSF OU, odborný asistent
2000 - 2001Katedra ošetřovatelství ZSF OU, odborný asistent
1986 - 2000SZŠ Ostrava (středoškolský učitel)
1982 - 1986FN Olomouc (zdravotní sestra)

Odborné zaměření

  • Edukace v porodní asistenci
  • Laktační poradenství v komunitní péči
  • Laktace a techniky kojení
  • Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví
  • Péče o matku a dítě
  • Porodnictví 1, 2
  • Potřeby v porodní asistenci

Členství v profesní organizaci

1995 - 2005ČAPA Česká asociace porodních asistentek
2001 - 2005Regionální sdružení porodních asistentek Ostrava - místopředsedkyně pro vzdělávání, vědu a výzkum v porodní asistenci oblastního sdružení kraj Moravskoslezský
2005 - 2010ČKPA Česká konfederace porodních asistentek, víceprezidentka pro vzdělávání, vědu a výzkum v porodní asistenci
2005- dosudČKPA - členství

Další vzdělávání, kurzy

2003Ošetřovatelské koncepční modely ve vzdělávání (dr. Bekel Cloppenburg), UP Olomouc
2005 - 2006NEDECZ – Matra, ZSF OU Ostrava, cyklická školení, Kurz autorů distančních výukových opor, LF UP Olomouc
2006Využití diagnostických prvků NANDA-International pro přesnou ošetřovatelskou diagnostiku, ZSF OU Ostrava
2012Laktační poradce – zdravotník, speciální kurz, Laktační liga, Praha

Působení v zahraničí

2001University of Kuopio, Finsko - Přednáška: Health care in the Czech Republic.
2003University of Lancaster, Velká Británie - Přednáška: Health care Midwifery in the Czech Republic.
2004Napier university of Edinburg, Skotsko - Přednáška: The position of Midwifery in Czech Republic.
2006Hanzehogeschool van Groningen, Nizozemsko - IP Program ošetřovatelství
2006Tallinna Tervishoiu Korgkool, Estonsko - Socrates Erasmus, přednáška: Who is a Midwife in the Czech Republic?
2007University of Firenze, Itálie - Socrates Erasmus, Přednáška: Mentor in clinical placement.
2007Napier university of Edinburg, Skotsko - IP Program ošetřovatelství.
2008Norsko, Stavanger, Stavangre Univerzity, Socrates Erasmus, Přednáška: Do women plan a pregnancy at a later age?
2008Německo, Freiburg, University of Applied Sicences, Social Work and health
Přednáška: Mentor in clinical placement
2009Universitat de Valencia, Escuela de Enfermeria, Valencia, Španělsko
2010Přednášky: Midwifery Education in the Czech Republic
Menderes Üniversitesi Aydin, Turecko. Přednášky: Mentor Midwifery.

Jazykové znalosti

Angličtina
Ruština


Nedvědová, D., Dušová, B. a Jarošová, D. JOB SATISFACTION OF MIDWIVES: A LITERATURE REVIEW. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017, č. 8, s. 650-656. ISSN 2336-3517.
Kailová, K. a Dušová, B. Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti. Zdravotnictví a medicína. 2016, roč. 2016, s. 24-25. ISSN 2336-2987.
Němečková, J. a Dušová, B. Povědomí mladých lidí o těhotenství a vlivu rizikových faktorů na vývoj plodu. Zdravotnictví a medicína. 2016, roč. 2016, s. 36-36. ISSN 2336-2987.
Svachová, V. a Dušová, B. Emoční poruchy u žen v postnatálním období. Zdravotnictví a medicína. 2014, roč. 2014, s. 4-5. ISSN 2336-2987.
Seidlerová, J. a Dušová, B. Kvalita života u žen po spontánním porodu a císařském řezu. Zdravotnictví a medicína. 2014, roč. 2014, s. 11-11. ISSN 2336-2987.
Sikorová, L. a Dušová, B. Vliv životního stylu na vznik gestačního diabetu. Sestra. 2014, roč. 24, č. 1, s. 44-45. ISSN 1210-0404.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Dušová, B. Komunitní péče v porodní asistenci. 2011.
Dušová, B. Kvalita života žen v těhotenství po spontánním a umělém oplodnění.. -. 2011, roč. 2, s. 264-271. ISSN 1804-2740.
Dušová, B. Laktační poradenství. 2011.
Dušová, B. a Moniaková, N. Emoční změny u žen v období šestinedělí. Ošetřovatelství a porodní asistence, recenzovaný vědecký časopis. 2010, roč. 1, č. 4, s. 121-123. ISSN 1804-2740.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. The education of Romany health and social assistants in the Czech Republic. International Nursing Review. 2009, č. 56, s. 264-268. ISSN 1466-7657.
Dušová, B. a Marečková, J. Úvod k péči porodní asistentky o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím. 2009.
Dušová, B. a Marečková, J. Úvod k péči porodní asistentky o těhotnou ženu při nepravidelném porodu. 2009.
Dušová, B. a Cseszárová, M. An overview of the quality of life of clients with chronic pain.. Primary health care. 2008, roč. 18, s. 25-29. ISSN 0264-5033.
Dušová, B. Do women plan a pregnancy at a later age?. In: Socrates Erasmus. Stavanger Univerzity: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2008.
Dušová, B. Historie babictví a současnost porodní asistence. 2008.
Dušová, B. Chronická bolest - srovnání výsledků výzkumu mezi českou a Slovenskou republikou. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2008, roč. 3, s. 22-25. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D., Kukučková, E., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nursing Mentorship - Students´ Reflection. In: Abstracts book. 7th European Conference of Nurse Educators. Nurse Education on the Move. Plovdiv: FINE, 2008. FINE, 2008. s. 46-47. ISBN 978-954-516-837-6.
Jarošová, D., Kukučková, E., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nursing Mentorship - Students´ Reflection. In: . 7th European Conference of Nurse Educators. Nurse Education on the Move. Plovdiv: FINE. 2008.
Dušová, B. Problematika porodu v terénu. Ostrava v urgentní péči 2008.. s. 16-23. ISBN 978-80-7368-500-3.
Dušová, B. Výukový nemocniční informační systém ošetřovatelství zaměřený na porodnictví. 2008.
Dušová, B. Edukace v ošetřovatelství. In: Nové trendy v ošetřovatelské péči. Brno, Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, Brno, 2007. s. 11-18. ISBN 978-80-7013-451-1.
Dušová, B. Edukace v ošetřovatelství. In: Nové trendy v ošetřovatelství. s. 11-18. ISBN 978-80-7013-451-1.
Dušová, B. Chronická bolest jako ošetřovatelský problém. 2007.
Vrublová, Y., Jarošová, D. a Dušová, B. Kompetence mentora v klinické praxe ošetřovatelství - reflexe mentorů. In: Nové trendy v ošetřovatelské péči. II. mezinárodní konference ošetřovatelství. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 74-77. ISBN 978-80-8094-185-7.
Dušová, B. Mentor in Clinical Placement. In: Socrates Erasmus. University of Firenze, Itálie. 2007.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nová profese - romský zdravotně sociální pomocník. Zdravotníctvo a sociálna práce. 2007, roč. 2, s. 8-10. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nová profese - romský zdravotně sociální pomocník. Zdravotníctvo a sociálna práce. 2007, roč. 2, s. 8-10. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien Zborník z druhej medzinárodnej vedeckej konferencie.. Nitra: UKF, 2007. UKF, 2007. s. 150-154. ISBN 978-80-8094-185-7.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2007.
Dušová, B. Portfólio. 2007.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y., Sikorová, L. a Marečková, J. Profesní příprava mentorů na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin. 2007.
Dušová, B. Chronická bolest jako ošetřovatelský problém. In: Nové trendy v ošetřovatelství V. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. Jihočeská univerzita, 2006. s. 95-100. ISBN 80-7040-884-7.
Jarošová, D. a Dušová, B. Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 450-454. ISBN 80-244-1424-4.
Dušová, B. Pedagogika a didaktika. 2006.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Projekt Mentor na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: Sborník V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 101-102.
Dušová, B., Jarošová, D. a Vrublová, Y. Trendy v ošetřovatelství - Trends in Nursing. 2006.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. 2006.
Dušová, B. Who is a Midwife in the Czech republic?. Tallina Tervishoiu Korgkool, Socrates Erasmus. 2006.
Dušová, B. Zdravotnická etika. 2006.
Dušová, B. Možnosti analgezie během porodu. In: 6. Medzinarodná konferencia o vzdelavavzdelávání v ošetrovateĺstve, Teoria, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Martin. 2005.
Dušová, B. Možnosti analgezie během porodu. In: Medzinárodná konferencia o vzdelávání v ošetrovatel'stve, Teoria, výskum a vzdelávanie v ošetrovatel'stve. Martin: Univerzita Komenského, 2005. Univerzita Komenského, 2005. s. 286-291. ISBN 80-88866-32-4.
Jarošová, D., Vrublová, Y. a Dušová, B. Několik poznámek k vývoji a zaměření geriatrického (gerontologického) ošetřovatelství. Kontakt. 2005, roč. 7, č. 12, s. 229-231. ISSN 1212-4117.
Jarošová, D., Vrublová, Y. a Dušová, B. Několik poznámek k vývoji a zaměření geriatrického (gerontologického) ošetřovatelství. Kontakt. 2005, roč. 7, č. 12, s. 229-231. ISSN 1212-4117.
Dušová, B. a Pazdurová, T. Plánování těhotenství žen v pozdějším věku ?. In: 1. Mezinárodná konferencia: Ošetrovateľstvo 21.storočia v procese zmien. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. s. 83-86. ISBN 80-8050-886-0.
Dušová, B. a Pazdurová, T. Plánování těhotenství žen v pozdějším věku ?. In: 1. Mezinárodná konferencia - Ošetroveteľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2005.
Jarošová, D. a Dušová, B. Z historie péče o seniory v českých zemích. Ošetrovateľský obzor. 2005, roč. 2, č. 12, s. 120-121. ISSN 1336-5606.
Dušová, B. Aktivizace ve stáří. Sestra. 2004, roč. 14, s. 54-55. ISSN 1210-0404.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work . In: Toward Active Old Age -European Conference on the Care of the Elderly. Pori, Finland. 2004.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work. In: Toward Active Old Age- european Conference on the Care of the Elderly 23-24 April 2004, Pori, Finland: Proceedings of theToward Active Old Age 2004-04-23 Pori, Finland. Pori: Satakunta Polytechnic, 2004. Satakunta Polytechnic, 2004. s. 44-45.
Dušová, B. In the Position Midwifery in the czech republic. Univerzity of Napier, Edinburgh. 2004.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. IV. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. 2004.
Dušová, B. Příprava těhotných žen a párů k porodu - edukace porodní asistentky. In: Medzi modernou a postmodernou. Košice. 2004.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Trendy v ošetřovatelství II. Trends in Nursing II.. 2004.
Dušová, B. Využití epidurální analgezie u rodiček. In: IV. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství: Trendy v ošetřovatelství I Ostrava. s. 30-32. ISBN 80-7042-351-X.
Dušová, B. Health care Midwifery in the Czech Republic. 2003.
Dušová, B. Health care Midwifery in the Czech Republic. University of Lancaster. 2003.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. III. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí. 2003.
Jarošová, D. a Dušová, B. Problematika adaptace seniorů v domovech důchodců. In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Jesseniova lekárska fakulta, 2003. s. 176-180. ISBN 80-88866-24-3.
Jarošová, D. a Dušová, B. Problematika adaptace seniorů v domovech důchodců. In: V. mezinárodná konferencia. Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin. 2003.
Dušová, B. Psychoprofylaktická příprava párů k porodu - úloha porodní asistentky. Ošetřovatelství - teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 2003, ISSN 1212-723X.
Dušová, B. Psychoprofylaktická příprava těhotné ženy a jejího partnera k porodu - úloha porodní asistentky. In: Trendy v ošetřovatelství. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2003. s. 20-24. ISBN 80-7042-341-2.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Sborník III. ošetřovatelské sympozium s mezinárodní účasti. 2003.
Dušová, B. a Vrublová, Y. Vzdělávání sester a jejich současné postavení ve vybraných zdravotnických zařízeních v Ostravě. In: Vývoj vysokoškolského vzdělavania v ošetrovateľstve. s. 82-82. ISBN 80-223-1950-3.
Dušová, B. a Vrublová, Y. Vzdělávání sester a jejich současné postavení ve vybraných zdravotnických zařízeních v Ostravě. In: Mezinárodní sympózium ošetrovatelstva Bratislava. Bratislava. 2003.
Dušová, B. Bolest u gerontologických pacientů. In: VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí: Sborník VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí 2002-09-12 Hradec Králové. Hadec Králové: LF UK, 2002. LF UK, 2002. s. 36-37. ISBN 80-86225-24-0.
Dušová, B. Geriatrický pracovník - kvalitní život ve stáří. Jakost pro život. 2002, roč. 3, č. 1, s. 19-19. ISSN 1213-0958.
Jarošová, D., Dušová, B., Dvořáčková, R. a Vrublová, Y. Health and social care for elderly people. In: Neperiodická rezenzovaná publikace Mezinárodní konference ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 164-166. ISBN 80-247-0536-2.
Jarošová, D., Dušová, B., Dvořáčková, R. a Vrublová, Y. Health and social care for elderly people. In: Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství: Neperiodická recenzovaná publikace Mezinárodní konference ošetřovatelství 2002-09-03 Olomouc. Praha: Grada Publishing, 2002. Grada Publishing, 2002. s. 164-166. ISBN 80-247-0536-2.
Dušová, B. Kvalita života u klientů s chronickou bolestí zad. Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 22-23.
Dušová, B. a Jarošová, D. Několik poznámek k historii bolesti. In: Trendy v ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: ZSF OU, 2002. s. 67-69. ISBN 80-7042-335-8.
Vrublová, Y. a Dušová, B. Ošetřovatelský proces u těhotných žen s HIV infekcí a onemocněním AIDS. In: Trendy v ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta OU, 2002. s. 46-48. ISBN 80-7042-335-8.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Potřeby seniorů zpohledu obyvatele domova důchodců. In: VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí: Sborník VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí 2002-09-12 Hradec Králové. Hradec Králové: LF UK, 2002. LF UK, 2002. s. 85-86. ISBN 80-86225-24-0.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Sborník II. ošetřovatelské sympozium s mezinárodní účastí. 2002.
Dušová, B. a Jarošová, D. Volnočasové aktivity seniorů. In: VI. gerontologické dny - kongres s mezinárodní účastí: Sborník VI. gerontologické dny s mezinárodní účastí 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DT Ostrava, 2002. DT Ostrava, 2002. s. 120-122. ISBN 80-02-01510-X.
Dušová, B. Význam alternativních porodů a jejich srovnání s klasickým vedením porodu. 2002.
Dušová, B. Význam alternativních porodů a jejich srovnání s klasickým vedením porodu. 2002.
Dušová, B. a Vrublová, Y. Význam alternativních porodů a jejich srovnávání s klasickým vedením porodu. In: VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí: Sborník VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí 2002-09-12 Hradec Králové. Hradec Králové: LF UK, 2002. LF UK, 2002. s. 87-88. ISBN 80-86225-24-0.
Jarošová, D. a Dušová, B. Vzdělávání seniorů na vysokých školách - U3V. In: VI. gerontologické dny - kongres s mezinárodní účastí: Sborník kongresu VI. gerontologické dny Ostrava 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DT Ostrava, 2002. DT Ostrava, 2002. s. 117-119. ISBN 80-02-01510-X.
Dušová, B. Aktivizace ve stáří. In: I. Ostravské sympozium ošetřovatelství: Sborník I. Ostravské sympozium ošetřovatelství 2001-02-02 . Ostrava: Ostravská univerzita, ZSF, 2001. Ostravská univerzita, ZSF, 2001. s. 35-36. ISBN 80-7042-324-2.
Dušová, B. Geriatrický pracovník - kvalitní život ve stáří. In: V. gerontologické dny Ostrava: Sborník 2001-10-17 . Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2001. Dům techniky Ostrava, 2001. s. 107-109. ISBN 80-02-01449-9.
Dušová, B. Health care in the Czech Republic. Univerzity of Kuopio: Univerzity of Kuopio. 2001.
Dušová, B. Health care in the Czech Republic. 2001.
Dušová, B. Health care in the Czech Republic. University of Kuopio. 2001.
Dušová, B. Kvalita života u klientů trpících chronickou bolestí. In: VII. Královehradecké ošetřovatelské dny: Sborník konference 2001-09-13 . Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2001. NUCLEUS HK, 2001. s. 67-69. ISBN 80-86225-14-3.
Dušová, B. Psychoprofylaktická příprava těhotné ženy a páru k porodu - úloha porodní asistentky. In: II. celostátní konference Řízená jakost ve zdravotnictví České republiky: Sborník celostátní konference Řízená jakost ve zdravotnictví České republiky 2001-11-29 . Ostrava: MNOF Ostrava, 2001. MNOF Ostrava, 2001. s. 11-11.
Dušová, B. Sborník I. ostravské sympozium ošetřovatelství. 2001.
Dušová, B. University of Kuopio. 2001.
Dušová, B. Menopauza a kvalita života. In: 4: Medzinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve Ošetrovateľstvo v gerontológii: Sborník 4: Medzinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve Ošetrovateľstvo v gerontológii 2000-09-20 . Martin, SR: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2000. Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2000. s. 84-86. ISBN 80-88866-12-X.
Dušová, B. Menopauza a kvalita života. In: IV. mezinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovatelstve. Martin. 2000.
Dušová, B. Metodika psychoprofylaktické přípravy těhotných žen k porodu. INFO sestra. 2000, roč. 3, s. 12-16. ISSN 1335-41352.
Dušová, B. Vybrané kapitoly z ošetřovatelství. 1999.
Dušová, B. PAU - přátelé angažovaného úsilí. Sestra. 1998, s. 34-34. ISSN 1210-0404.
Dušová, B. Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu. In: III. mezinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve: Zborník III. mezinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve 1998-09-11 . Martin: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 1998. Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 1998. s. 45-47. ISBN 80-88866-06-5.
Dušová, B. Psychoprofylaktická příprava těhotných žen k porodu.. In: III. mezinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovatelstve. Martin. 1998.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub