Promoce Lékařské fakulty v červenci 2017

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 500,- Kč.

  • K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas, vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt.
  • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na hodinu slavnostního zahájení dle harmonogramu. Předpokládaný čas vpouštění hostů do sálu bude 10 minut před slavnostním zahájením promočního aktu.
  • Foto a video jsou zajištěny.
  • Prodej květin je na místě zajištěn.
  • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží víc jak hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce si mohou vyzvednout své diplomy od 10. července 2017 v úředních hodinách na studijním oddělení LF OU.

Dovolujeme si požádat absolventy o dochvilnost z důvodu nácviku programu a o oděv odpovídající slavnostnímu aktu promoce. Připomínáme, že kapacita sálu je dostatečná, tudíž není omezen počet rodinných příslušníků a hostů na jednoho absolventa a studenta.

Pokud se nebudete moci promoce zúčastnit, sdělte, prosím, tuto skutečnost neprodleně studijnímu oddělení.

Rozpis promocí ikona pdf