Jmenování děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Dne 27. března 2017 rektor OU prof. Jan Lata na návrh AS LF jmenoval děkanem fakulty doc. Arnošta Martínka.