Stipendium děkana pro zahraniční stáže

Děkan Lékařské fakulty OU vyhlašuje pro rok 2017 soutěž o stipendium děkana pro zahraniční stáže v celkové částce 50 000,- Kč.

Stipendium mohou čerpat všichni studenti LF OU, kteří splní stanovené podmínky a jejichž žádost bude vybrána a doporučena vedením fakulty. Děkan rozhodne o samotném přiznání stipendia. Stipendium bude poskytováno pouze do vyčerpání finančních prostředků. V případě nevyčerpání finančních prostředků může být rozhodnuto o vyhlášení dalšího termínu pro podání žádostí. Stipendium je určeno pro 2-4 týdenní stáže v rámci Evropy. Stáž nesmí být pokryta jinými finančními zdroji (IFMSA, ERASMUS).

Podmínky pro uchazeče o stipendium děkana pro zahraniční stáže:

 1. zaměření na preklinické či klinické obory
 2. předložení písemné žádosti o stipendium (k rukám referentky pro zahraniční vztahy), která bude obsahovat následující:
  • CV včetně údajů o úrovni jazykových znalostí
  • odborný záměr stáže
  • motivační dopis
  • potvrzení přijímací instituce
  • termín stáže (duben 2017 – prosinec 2017)
  • finanční analýza, kdy bude spoluúčast studenta 50 % a stipendium děkana pro zahraniční stáže pokryje zbylých 50 %
 3. participace studenta v autorském týmu odborného článku odpovídajícího zaměření jeho stáže (před nebo po absolvování stáže)

Termíny:

10. března 2017 – předložení žádosti a všech požadovaných součástí
(Bc. Hana Glumbíková, )
20. března 2017 – doporučení vedení fakulty, projednání stipendijní komisí
25. března 2017 – rozhodnutí děkana LF