Přijímací řízení pro doktorské studijní programy/obory Chirurgické obory / Chirurgické obory a Ošetřovatelství / Ošetřovatelství

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do doktorského studijního programu/oboru Chirurgické obory / Chirurgické obory a doktorského studijního programu/oboru Ošetřovatelství / Ošetřovatelství. .