Přijímací řízení pro doktorské studijní programy/obory Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví a Ošetřovatelství / Ošetřovatelství

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 do doktorského studijního programu/oboru Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví a doktorského studijního programu/oboru Ošetřovatelství / Ošetřovatelství.